Januártól az összevont adóalapba tartozó jövedelmek egységesen 16% SZJA-val adóznak, megszűnik az adóalap-kiegészítés intézménye. Ezzel többé már nem szükséges adóalap-kiegészítéssel kapcsolatos nyilatkozatokat tenni a munkáltatónál. De mi változik még az SZJA-ban? Néhány témát felsoroltam írásomban.

Változások, amik érintik az SZJA bevallásokat

Külföldi munkavállalásnál a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni azokat az egyébként adóalapot jelentő tételeket, amelyek nemzetközi szerződés alapján Magyarországon mentesítettek az adófizetés alól.Januártól ezt az összeget az adóbevallásban tájékoztató adatként azonban szerepeltetni kell.

Ha külföldi személy szerez jövedelmet Magyarországon, akkor az általa érvényesíthető adókedvezmények csak akkor vehetőek igénybe, ha meghatározott jövedelmeinek legalább 75%-a hazánkban esik adókötelezettség alá. A meghatározott jövedelmek: az önálló és a nem önálló tevékenységből származó jövedelem és a nyugdíj. Ha azonban egy adott időszakban a 75%-os arány teljesülése mellett más államban is jogosult hasonló vagy azonos kedvezményre az adóalany, akkor a magyar adókedvezmény mégsem vehető igénybe. Természetesen ez a korlátozó szabály fordítva is igaz: ha külföldön szerez jövedelmet egy magyar illetőségű munkavállaló, akkor csak olyan időszakra veheti igénybe az adókedvezményt, amikor külföldön ilyen nem illeti meg. Minderről a munkavállalónak kell nyilatkoznia, és e nyilatkozat alapján számol a kedvezményekkel a munkáltató, azaz a kifizető. Ha egy hatósági eljárás közben ennek a nyilatkozatnak az alátámasztása szükséges, akkor ezt a másik államban kiállított, kedvezményt is tartalmazó, adófizetési kötelezettség megállapítására szolgáló okirattal kell igazolni. Ilyen például a külföldön beadott bevallás is.

Januártól is tehető adónyilatkozat, a 2012. évi adóbevallás teljesítésére. Ilyenkor a név, adóazonosító, az adóévi adóköteles jövedelem, az adó kötelezettség és a levont adóelőleg megadása szükséges, és ezzel az adóbevallást letudhatják az alanyok (ezért kapta a „söralátét” elnevezést). Néhány fontos kritérium arra vonatkozóan, hogy ki élhet ezzel a lehetőséggel: aki csakis adóelőleget megállapító munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet, maximum ezer forinttal tér el a levont adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó összege, nem volt egyéni vállalkozó az adott évben, nem szerzett külföldön adóztatható jövedelmet, az adóelőlegének megállapítása során az igénybe vett adókedvezmények megegyeznek az igénybe vehető adókedvezményekkel. Nem kell sokat törnie a fejét az adózónak e lehetőségről, a munkáltatónak ugyanis kötelessége tájékoztatni arról, hogy élhet-e az adónyilatkozat megtételével. Változás: a 2012-es évi jövedelemről és adóról akkor tehetnek csak adónyilatkozatot, ha csakis egy munkáltatótól, kifizetőtől szerzett az évben adóelőleg levonással jövedelmet. Ha más kifizetővel is kapcsolatban volt, akkor az onnan szerzett jövedelem kizárólag külön adózó jövedelem lehet.

Az ingatlanhasznosítással szerzett jövedelemmel kapcsolatban jövő januártól is jön egy változás. 2011-ben a különadózás lehetősége szűnt meg e tevékenységre, 2012-től pedig közös tulajdon hasznosítása esetén azt a magánszemélyt terheli az adókötelezettség, aki folytatja az ingatlanhasznosító tevékenységet. Mivel sok esetben nehéz eldönteni, ki folytatja e tevékenységet, jövő januártól a tulajdoni hányad arányában valamennyi tulajdonost terhel adókötelezettség, ingó és ingatlan vagyon bérbeadása esetén.