A KIVA adózó és a KATA adózó társadalombiztosítási szempontból más logika szerint „működik”. A KIVA szerint adózó vállalkozásoknál a tulajdonos tagok és az alkalmazottak biztosítási kötelezettségét az általános szabályok szerint kell elbírálni, és így kell megállapítani a járulékokat.

Ki lehet KIVA adózó

KIVA szerint adózó akkor lehet az adóalany, ha az alkalmazotti létszám nem több, mint 50 fő, és az előző évi várható bevétel és mérlegfőösszeg nem több, mint 500 millió forint.

KIVA adózó járulékai

Járulékok alatt a nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (egyéni járulékok) értendőek és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozóknál az egészségügyi szolgáltatási járulék.

A KIVA adózó nem kötelezett szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetésére, de a KIVA alapot meg kell növelnie azokkal a személyi jellegű kifizetésekkel, amelyek a TBJ trv. szerint járulékalapot képeznek.

Személyi jellegű kifizetések

Nem tartoznak a személyi jellegű kifizetések közé a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapja, és a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményösszeg. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot az általános szabályok szerint kell megfizetnie a KIVA adózó vállalkozásnak.

Az általános szabályok szerinti járulékalapot képező jövedelmeket A TBJ trv. 4. §–ban találjuk. A járulékalapot képező jövedelem kiszámításánál a TBJ. trv. 21. §–ban található, nem járulékalapot nem képező jövedelmeket is figyelembe kell venni.

Minimálbér definíciója

Minimálbérként itt is a normál minimálbért vagy a garantált bérminimumot kell érteni, a kettő közüli választást a tevékenység határozza meg.

Ha nincs minimális járulékfizetési kötelezettség

Olyan időszakra, amikor a társas vállalkozónak nem áll fenn minimális járulékfizetési kötelezettsége (TBJ. trv. 27. § (2) szerint), nem kell alapul venni a minimálbér 112,5 %-át, mint személyi jellegű kifizetést.

Egy példa: egy KIVA adózó Kft. nem munkaviszonyban álló ügyvezetője egyéni vállalkozó is. Egyéni vállalkozóként történő adózás során eleget tesz minimális adó- illetve járulékfizetési kötelezettségének. Ilyenkor – bár társas vállalkozónak számít a Kft-ben -, személyi jellegű kifizetésként az esetleges tényleges tagi jövedelmét kell figyelembe venni. Hasonló elv érvényesül egy társas vállalkozónál, amikor gyedet vagy táppénzt kap.