A határozott idejű munkaszerződés létrejöttét mindenképp ki kell kötni írásban, ugyanis egyéb esetben határozatlan időre jön létre. A határozott idő megjelölése történhet naptár szerint, vagy más módon is, de amennyiben nem a naptárhoz kötik, akkor úgy kell kikötni, hogy az ne függjön egyik fél kizárólagos akaratától sem. A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a várható időtartamról, amennyiben nem naptárilag kerül a határozott időszak meghatározásra. Ennek tipikus esete pl.: a munkaviszony határozott időtartamra szól, adott dolgozó fizetés nélküli szabadságának idejére, várhatóan 2019. augusztus 31-ig.

Helyettesítésre alapuló munkaviszony

Amennyiben a határozott idejű munkaszerződés helyettesítésre létesül, és a helyettesített dolgozó hamarabb visszatér, a visszatéréskor megszűnik a munkaviszony. A munkajogi viták elkerülése érdekében célszerű egy adott helyettesítendő munkavállaló nevét rögzíteni a szerződésben.

Legrövidebb időtartam

Nincs a törvényben meghatározva a minimális időszak, de amennyiben próbaidő is van, a próbaidő tartamát mindenképp meg kell, hogy haladja. A maximális időszak 5 év.

Várandósság a határozott idejű munkaszerződés alatt

A határozott idő lejárta után megszűnik a munkaviszony, akkor is, ha időközben kiderül, hogy a munkavállaló várandós. A keresőképtelenség elhalasztja, a várandósság tiltja a felmondást, de a határozott idő lejártára nincs hatásuk.

Felmondás

A munkáltató felszámolás, csődeljárás alatt, illetve a dolgozó képességére alapított okból mondhatja fel a határozott idejű munkaszerződést. Akkor is sor kerülhet erre, ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok miatt lehetetlenné válik. A dolgozó akkor mondhat fel indoklással, ha olyan okot talál, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

Több, egymást követő szerződés

A munkáltató visszaélhet a határozott idejű munkaszerződéssel, és például 3-4 havonta hosszabbíthat, akár mindig új próbaidő kikötésével. Ha a határozott időtartam lejártával megszűnik a munkaviszony, akkor nem kap a dolgozó végkielégítést és felmondási idő sem illeti meg.  A visszaélések elkerülése érdekében a  határozott idejű munkaviszony hosszabbítása vagy ismételt létesítése az előző megszűnését követő fél éven belül csak a munkáltató jogos érdekének fennállása esetén lehetséges.

Miért érdemes a dolgozónak belemenni a határozott idejű munkaviszonyba?

A dolgozó a határozott időre biztonságban érezheti magát, mert a felmondás esetei jóval korlátozottabbak.