Az adózás területe az internet- és telefonhasználat esetében egy újabb kérdéskörrel bővült, az internetes telefonálással. Hogyan kell adózni, ha az internetes telefonálást magáncélra is használja a dolgozó? Kell-e itt is magánhasználatot feltételezni vagy nincs szükség ennek vélelmezésére?

Az áfa-trv. és az szja-trv szövegezése

Az áfa-trv. alapján adólevonási tilalom alá eső szolgáltatások, és az szja-trv. alapján adóköteles szolgáltatások:

  • mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64. 20. 11 és 64. 20. 12)
  • helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64. 20. 13)
  • az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel (SZJ 64. 20. 16)

Az áfa-trv. alapján a fenti szolgáltatásoknál az előzetesen felszámított adó 30%-a levonási tilalom alá esik.

A telefonszolgáltatások számláját SZJ szám alapján kétfelé kell bontani adózás szempontjából. Az SZJ 62.20. 11 és 12 esetében az áfaösszeg 70%-a helyezhető levonásba, kivéve, ha továbbszámlázzák a tételek 30%-át, mert akkor a teljes áfaösszeg levonásba helyezhető. Ha a telefonszámlában van 64.20.18 vagy 28. SZJ számú internet szolgáltatás, akkor ezen rész áfája teljes egészében levonásba helyezhető.

Adózás magáncélú beszélgetések után

Az szja-trv. minden magáncélú beszélgetésre előírja az adókötelezettséget –egyes meghatározott juttatásnak minősíti- , függetlenül attól, hogy interneten vagy „hagyományosan”, telefonon keresztül történik a beszélgetés.

Az szja-trv. fogalmazza meg, hogy a telefonszolgáltatásból melyik rész adóköteles:

Magáncélú használat miatt adóköteles jövedelem a kifizetőt terhelő kiadásokból a forgalomarányos kiadások tételes elkülönítésével és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével meghatározott magáncélú használat értékének vagy a kiadások 20%-ának a magánszemély által meg nem térített része.

Ha a kifizető nyújtja a szolgáltatást, akkor a magáncélú használat szokásos piaci értékének, ill. az összes használat szokásos piaci értékének 20%-a adóköteles, ha nem téríti meg a magánszemély.
A szabályozás alapján tehát vagy tételesen el kell különíteni a magánhasználatot, vagy a bruttó összeg 20%-a lesz a vélelmezett magánhasználat.

Internetes telefonálás

Internetes telefonálás történhet Skype-on, Viberen, Hangoutson vagy Messengeren is. Ezekben az esetekben a vállalkozás fix internetdíjat fizet, percdíjat viszont nem. Vajon foglalkozni kell a magánhasználat elkülönítésével ezeknél a szolgáltatásoknál is?

Az szja-trv szövegezése szerint nem keletkezik bevétel egy személy által a tevékenységében közreműködő magánszemély részére biztosított olyan dolog használatára, szolgáltatás igénybevételére tekintettel, amelynek használata, igénybevétele a munkavégzés, a tevékenység ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként történik. Akkor sem szükséges az adófizetés, ha a dolog, szolgáltatás alkalmas személyes szükséglet kielégítésére is, és nem zárható ki a magáncélú hasznosítás.

Az interneten történő telefonbeszélgetés tehát nem von maga után adókötelezettséget, ugyanis a munkaköri feladatok elengedhetetlen feltétele és alkalmas személyes szükséglet kielégítésére is.

Akkor lenne szükséges az adózás a magánhasználat után, ha a munkavégzés ellátásához nem lenne szükséges az internethasználat, de a munkáltató mégis biztosítaná azt. Ilyen esetet azonban nem igazán tudunk elképzelni.