A munkáltatók a munkaerő-kölcsönzés atipikus foglalkoztatási móddal könnyebben tudnak alkalmazkodni a változó  gazdasági körülményekhez, a munkavállalóknak pedig egy rugalmas munkavégzési lehetőséget jelent.

A munkaerő-kölcsönzés három feles megállapodás

A jogviszonyban részt vevő három fél a kölcsönbeadó munkáltató, a kölcsönvevő munkáltató és a munkavállaló. A két munkáltató polgári jogi jogviszonyban áll egymással. A kölcsönbeadó munkáltató munkaviszonyt létesít a munkavállalóval. A kölcsönvevő munkáltató „csak” foglalkoztatja a munkavállalót.

Előnye a kölcsönvevő számára, hogy

  • csökkenthető a toborzási idő,
  • csökkentheti az adminisztrációs terheket (bérszámfejtés, munkaviszony létesítés, megszüntetés)
  • pontosan annyi munkavállalót foglalkoztathat, amennyire szüksége van,
  • pontosan annyi munkaórát fizet, amennyire szüksége van.

Hátránya lehet, hogy gyakran változik a kölcsönzött munkaerő személye, és így a magas fluktuáció miatt nehéz jó együttműködést kialakítani a dolgozókkal.

Polgári jogi megállapodás a két munkáltató között

A kölcsönbeadó és kölcsönvevő közti megállapodást az Mt. szabályozza.

A munkaviszony megszüntetésének jogát a kölcsönbeadó gyakorolhatja. A kölcsönbeadó megtéríti a dolgozó részére azokat a költségeket, amelyek a munkaviszony létesítésével kapcsolatban merülnek fel, például orvosi vizsgálat, utazási költség. A két munkáltató között létrejöhet olyan megállapodás, hogy ezeket a kölcsönvevőre terhelik. A kölcsönvevőnek a kifizetett munkabérrel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A munkaerő-kölcsönzés díja

A két munkáltató között megkötött szerződés alapján egy minimális kölcsönzési díjat mindenképp kell fizetnie a kölcsönvevőnek. Az összege minimum a kötelező legkisebb minimálbér vagy garantált bérminimum. Egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott minimális bér és a közterheinek összege.

Amikor a munkaszerződés létrejön a munkavállaló és a kölcsönbeadó között, bele kell írni a szerződésbe, hogy kölcsönzés céljából jön létre. A szerződés alapvető kelléke a munkavégzés jellege és az alapbér. A kikölcsönzés maximum 5 évre szólhat. Ebbe beletartozik a meghosszabbított vagy az ismételt kölcsönzés is, ha az 6 hónapon belüli. Az ismételt kölcsönzés fennáll akkor is, ha más kölcsönbeadóval szerződik ugyanarra a munkavállalóra a kölcsönvevő.

A munkaerő-kölcsönzés tilalmai

Tilos a sztrájkban részt vevő munkavállalók kölcsönzéses helyettesítése, és tilos az 5 éves időtartamot átlépni. Szintén nem megengedett a továbbkölcsönzés.

Egyenlő bánásmód követelménye

A kikölcsönzött dolgozó nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe, mint azok a dolgozók, akik munkaviszonyban állnak a munkáltatóval. Ez az elvárás kiterjed a munkabér összegére, egyéb juttatásokra, a munkavégzés feltételeire.

Munkaviszony megszüntetése

A munkaviszony megszüntetése felmondással vagy azonnali hatályú felmondással lehetséges. A kölcsönbeadónál működésével összefüggő ok lehet a kikölcsönzés megszűnése.

A felmondási idő 15 nap. Ha a kölcsönbeadó kezdeményez, akkor a felmondási idő alatt mentesíteni kell a dolgozót a munkavégzési kötelezettség alól. A munkavállaló a kezdeményezését a kölcsönbeadóval közli.

 

Korábban arról írtunk blogunkban, hogyan érdemes helyettesíteni egy-egy munkavállalót.