Az ingatlanok közelmúltban történt gyors értéknövekedése indokolttá teheti a nyilvántartásokban az értékhelyesbítés könyvelését. Akár a közelmúltban vásárolt ingatlanoknál is előfordulhat, hogy lényegesen többet érnek most, mint a nyilvántartott érték.

A számviteli törvény alapján a tárgyi eszköznek minősülő ingatlannak beruházás, felújítás nélküli értéknövekedése értékhelyesbítésként mutatható ki. Az értékhelyesbítés forrása az értékelési tartalék, ami saját tőkének minősül. A könyvelés a következőképp történik: Tartozik: 127 Ingatlanok értékhelyesbítése – Követel: Értékelési tartalék.

Értékelési tartalék

Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka és az értékhelyesbítés csak egymással szemben és azonos összegben változhat, tehát az eredményt nem érinti a változás. Az értékelési tartalék terhére a saját tőke egyéb elemeit nem lehet kiegészíteni. Az értékelési tartalék terhére kötelezettség nem teljesíthető.

A könyvekben az értékhelyesbítést és annak változásai elkülönítetten nyilvántartandóak, egyedi eszközként.

Amikor az egyedi eszközönként meghatározott értékhelyesbítésnél azt látjuk, hogy összege komolyabb mértékben tér el az előző év mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegétől, a különbözet (amit leltárral kell alátámasztani)

  • növelheti az értékhelyesbítést az értékelési tartalékkal szemben, amennyiben a tárgyévi értékhelyesbítés értéke nagyobb, mint az előző évi érték,
  • csökkentheti az értékhelyesbítést az értékelési tartalékkal szemben, amennyiben a tárgyévi értékhelyesbítés értéke alacsonyabb, mint az előző évi érték, de maximum az előző év mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegéig.

Alacsonyabb piaci érték esetén terven felüli értékcsökkenés

Amikor egy tárgyi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti bekerülési érték, (a terv szerinti értékcsökkenéssel számított nettó érték), akkor az eszköznek a második eset szerint elszámolt elszámolt értékhelyesbítést meghaladó különbözettel a könyv szerinti értékét kell terven felüli értékcsökkenés elszámolásával csökkenteni.

Az eszköznek a könyvekből történő kivezetésével együtt a hozzá rendelt, elkülönítetten nyilvántartott értékhelyesbítését szintén ki kell vezetni az értékelési tartalékkal szemben.

Értékhelyesbítés kimutatása a kiegészítő mellékletben

Az értékhelyesbítést be kell mutatni  a kiegészítő mellékletben: nyitó értékét, változását, záró értékét, legalább a következő részletezésben:

  • vagyoni értékű jogok,
  • szellemi termékek,
  • ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok),
  • műszaki berendezések, gépek, járművek,
  • egyéb berendezések, felszerelések, járművek,
  • tenyészállatok,
  • tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések.

A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit szintén be kell mutatni.

Az értékhelyesbítés könyvvizsgálói ellenőrzése

A könyvvizsgáló ellenőrzi az értékhelyesbítést, annak megállapításának elszámolását. Amennyiben nem kötelező a könyvvizsgálat a társaságnál, az értékelést független könyvvizsgálóval el kell végeztetni.