A csed pénzbeli ellátás, szabályait a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. trv, az Ebtv., valamint annak végrehajtási rendelete szabályozza. A csed megállapítása biztosítási jogviszonyon alapul, két előfeltétele van:

  • az ellátásra jogosult nő a gyermek születését megelőző 2 évben legalább 365 napig biztosított legyen
  • a gyermek a biztosítási jogviszony tartama alatt vagy annak megszűnését követő 42 napon belül, vagy a biztosítási jogviszony megszűnését követő 42 napon túli baleseti táppénz folyósításának ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szülessen meg.

Kell-e folyamatos biztosítási idő a csed megállapítása érdekében?

A gyermek születését megelőző 2 éven belüli 365 napos biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

Ha az anya egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban dolgozik, és ezen a jogviszonyok mindegyikében igényli a csedet, akkor mindegyik jogviszonyban külön-külön rendelkeznie kell a 2 éven belüli 365 nappal.

A 365 nap a biztosítási minimum idő. Ezt mindenképp teljesíteni kell ahhoz, hogy megállapítsák a csedet. Méltányosságból lehet igényelni kevesebb biztosítási idővel is a csecsemőgondozási díjat, amely a 2019. évi CXXII. trv. (Tbj.) 6. §–a szerint biztosítottnak minősülő személy részére engedélyezhető.

Milyen időtartamra történhet a csed megállapítása?

A csed a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, 168 napra. Legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, ettől koraszülöttek esetén lehet eltérni. Ha a csed iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.

Ha a kérelmező a csedet a gyermek születésének napjától kezdve kéri megállapítani, akkor a folyósítás kezdete a gyermek születésének napja, az utolsó nap a születésnapot követő 167. nap. Ha a jogosultság kezdete korábbi, mint a várható születés napja, akkor a 168 napot ettől a korábbi naptól kezdve kell számítani.

Csed folyósítása koraszülött gyermeknél

Koraszülött gyermeknél is 168 napig folyósítható, de a folyósítás történhet a gyermek születését követő 168. napon túl is, és nem kell megnyílnia a jogosultságnak legkésőbb a gyermek születésekor. Koraszülöttek esetén sem folyósítható azonban azután, hogy a gyermek az 1 éves kort betöltötte.

Van-e az összegnek felső korlátja?

A csednek nincs felső határa. Összege a naptári napi alapjának, a naptári napi jövedelmének 100%-a. A csedből a 15% szja-előleget levonják.