A gumiabroncsok cseréje, azaz a csere valamint a beszerzett abroncsok költségének könyvviteli elszámolása aktuális téma ebben az időszakban. A cikkben nemcsak megrendelő vállalkozások elszámolására, hanem a cserét végző cégek elszámolásáról is szót ejtünk.

Lehet alvállalkozói teljesítmény a gumiabroncsok cseréje?

Az alvállalkozói teljesítményekre nem találunk konkrét meghatározást a számviteli törvényben, de a mérleg elkészítésekor fontos helyesen értelmezni. A vállalkozó a kötelezettségeinek teljesítése érdekében igénybe vehet más vállalkozót, azaz alvállalkozót közreműködésre. Ezt a munka gazdaságos és szakszerű elvégzésével kell indokolnia.

Az alvállalkozó munkáját a vállalkozó a saját teljesítményéhez veszi igénybe, a munka beépül a termékébe, szolgáltatásába, tehát megváltoztatja az alapvető tulajdonságait.

Az alvállalkozói jogviszonyt három személy között létrejött két szerződés hozza létre:

  • megrendelő és vállalkozó
  • vállalkozó és alvállalkozó

Amennyiben a jármű gumiabroncs cseréjét nem maga a vállalkozó végzi, hanem egy másik vállalkozót bíz meg erre a feladatra, akkor az nem minősülhet alvállalkozói tevékenységnek. Természetesen ez alól kivétel, ha abroncsok cseréjével foglalkozó cég bíz meg egy másik céget a feladattal.

Számlázás külön vagy egyben?

Az abroncsok cseréjét végző vállalkozásnak ki kell számláznia a csere költségét, az abroncsok árával együtt. A tételt az igénybe vett szolgáltatások költségei között kell kimutatni. Akkor sem lehet anyagköltségként kimutatni az abroncsok árát, ha külön számlázzák azokat. Célszerű a külön számlázás, ha a cserélt abroncs mellé csere nélkül is érétkesít gumiabroncsot a cég. Az eladónál ezek az eladott abroncsok az eladott áruk beszerzési értékeként szerepelnek.

Kopott abroncsok cseréje

A kopott abroncsok cseréjekor az új gumikat anyagkészletként, cserekor anyagköltségként, az átszerelés költségét karbantartásként kell elszámolni. Ugyanez történik a téli-nyári abroncscserénél is.

Könyvviteli elszámolás a jármű bekerülési értékének részeként

Ha a jármű megvásárlásakor beszerzik a téli és a nyári gumit is, akkor a jármű bekerülési értékének része a gumik bekerülési értéke, mint alkatrész.

Ha már használatban lévő járművekhez vesznek kerekeket kompletten, akkor a kerekeket külön eszközként/tartozékként kell kimutatni, az elhasználódás időtartamának függvényeként tárgyi vagy forgóeszközként.

A nagykereskedőcég ajándékának könyvviteli elszámolása

Ha egy gumiabroncsok nagykereskedelmével foglalkozó cég az előrendelések alapján ajándékot (pl. felnitisztító spray) ad egy gumiabroncsok értékesítésével és szerelésével foglalkozó partnerének bizonyos értékű megrendelés után, akkor azt térítés nélküli átadásként és egyéb ráfordításként kell elszámolnia, a partnereinek pedig egyéb bevételként. Ha a partner cég a tao-trv. hatálya alá tartozik, akkor a nagykereskedő kér egy igazolást tőle erről, annak érdekében, hogy az átadott eszközök könyv szerinti értékével ne kelljen növelnie az adózás előtti eredményét.

Más a helyzet, ha a megvásárolt termékekhez kapcsolódik az ajándék, és az ajándékot a vásárlással együtt adja át a nagykereskedő. Ebben az esetben üzletpolitika célú árengedményről beszélünk, a következő feltételek mellett:

  • az engedménnyel azonos összegű a kedvezmény ára
  • az engedmény az engedmény nyújtójától független féllel kötött és más független fél számára is elérhető
  • az engedmény pénzben kifejezett összege kisebb, mint az engedmény igénybevételére jogosító termék, szolgáltatás pénzben kifejezett összesített értéke.

A fentiek fennállása esetén a vásárláskor a kedvezmény tárgyának megfelelő összegű árengedményt adhat a nagykereskedő és az engedmény összegében számlázhatja a kedvezmény tárgyát. Tehát a felnitisztító sprayt számlázhatja engedményként, negatív előjellel (pozitív előjellel is számláznia kell).

Csere könyvviteli elszámolása beruházásként?

Egy vállalkozás járművére felszerelt téli gumival az adott jármű kapacitása nem bővül, nem nő meg élettartama, nem nő a teljesítőképessége, tehát ezt nem lehet a gépkocsi bekerülési értékét növelő beruházásként elszámolni.