A számvitelben a jelentős összegű hiba minősítésnek akkor van jelentősége, amikor egy feltárt hiba lezárt üzleti évet érint.

A számviteli rögzítés során előfordulhatnak kisebb-nagyobb hibák, ezeket természetesen javítani szükséges. Egy még nem lezárt üzleti évnél egy egyszerű módosító könyvelési tétellel javíthatjuk a hibát, de a lezárt üzleti év esetében már mérlegelni kell. Ha jelentős összegű a hiba, akkor a korábbi üzleti év adatait utólagosan kell módosítani.

A jelentős összegű hiba fogalma

A számviteli trv.-ben találunk meghatározást a jelentős összegű hibára. Ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások abszolút értékének együttes összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt, akkor jelentős összegű hibáról beszélünk.

Számviteli politikától függetlenül jelentős összegű a hiba, ha a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább 1 millió forintot.

A számviteli törvény alapvetően a vállalkozásokra bízza, hogy milyen összeghatárnál húzzák meg a jelentős összeg határát, de nem ad teljesen szabad kezet ebben.

A jelentős összegű hiba a vállalkozás eredményével hozható összefüggésbe

Csak a saját tőke összegét vagy az eredményt is érintő hiba, hibahatás miatt kell lezárt üzleti évet módosítani.

A jelentős összegű hiba tehát a vállalkozás teljesítményével hozható összefüggésbe.

A hiba és hibahatás számszerűsítése

A hibahatás a hiba következménye, vagyis a hiba által okozott adóösszeg változása. Ilyen összeg figyelembe vételekor érdektelen, hogy növelik vagy csökkentik az eredményt, ezért kell a hiba és hibahatás összegét együttesen előjeltől függetlenül, abszolút értékben figyelembe venni.

A hiba és hibahatárok abszolút összegét külön-külön kell számszerűsíteni a saját tőke és az eredmény vonatkozásában is, és együttesen kell figyelembe venni azokat.

A hiba feltárásának évében egy adott évet érintően több hiba, hibahatás is kiderülhet. A többféle hibát, hibahatást előjeltől függetlenül kell összesíteni.

Hol kell szerepeltetni a jelentős összegű hibát

A feltárt jelentős összegű hibával kapcsolatos gazdasági eseményeket nem lehet a tárgyévi eredményben szerepeltetni. Az eredményszámlák helyett egy „előző évek eredménye” számlát kell használni, amely egy technikai számla. Az utólag elszámolt gazdasági események összegét a mérleg és eredménykimutatás középső oszlopában kell szerepeltetni..

Előfordul, hogy a hibát nem maga a gazdálkodó, hanem egy külső szervezet – pl. az adóhatóság – tárja fel. Ebben az esetben is ugyanígy kell megállapítani a jelentős összegű hibát. A jelentős összegű hibát a beszámolóban akkor lehetséges szerepeltetni, ha az ellenőrzésről szóló határozat jogerősség válik a mérlegkészítésig.