A leltárfelvétel sok vállalkozásnál tartozik a feleslegesnek tartott, illetve sokadrangú feladatok közé, de sajnos a revízióknál előfordul, hogy pont a leltárfelvétel során elkövetett figyelmetlenségek, hibák vezetnek bírsághoz.

Leltározási szabályzat

A vállalkozónak el kell készítenie a saját leltározási szabályzatát, a számviteli politika keretében. A könyvelésre, bizonylatolásra úgy kell szabályzatot készítenie, hogy alkalmas legyen a mérleg és eredménykimutatás, valamint a kiegészítő melléklet adatainak alátámasztására. A szabályzatot a számviteli alapelvek figyelembe vételével és betartásával kell elkészíteni.

Amennyiben nincs megfelelő mennyiségi nyilvántartás a vállalkozó könyveiben, akkor a leltárba kerülő adatok helyességéről a leltározás során tud meggyőződni.

Hiányos leltárfelvétel

A gazdálkodók több esetben megelégednek kizárólag a tárgyi eszközök felvételével, más mérlegsorokhoz kapcsolódóan nem végeznek leltározást. A valódiság elve alapján a könyvekben rögzített tételeknek fellelhetőeknek kell lenniük a valóságban is. Valamennyi mérlegtételnek egy kívülálló által is megállapíthatónak kell lennie.

A leltározás során az anyagok, áruk, tárgyi eszközök mellett a pénzeszközöket, a követeléseket, a kötelezettségeket is leltározni kell, mivel minden mérlegsort alá kell támasztani.

A leltárt háromévente kell teljeskörűen elkészíteni. A leltárnak minden esetben tételesen és ellenőrizhető módon, mennyiségben és értékben tartalmaznia kell a a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket, forrásokat.

Egyeztetés

Leltárfelvétel során használt egyeztetés

Egyeztetés módszere csak

  •        az értékben kimutatott eszközöknél, kötelezettségeknél,
  •        az idegen helyen tárolt eszközöknél és
  •        a dematerializált értékpapíroknál  lehetséges.

Értékkel nem rendelkező eszközök

Az értékkel nem rendelkező eszközöket is szerepeltetni kell a leltárban. Amennyiben kivezetik a könyvekből, a leltárban sem kell többet szerepeltetni.

Világosság elve a leltárfelvétel során

A világosság elvének megfelelően a leltár legyen áttekinthető, az eszközöket, forrásokat főkönyvi számlánként, mérlegtételenként kell feltüntetni.

Az ellenőrizhetőség miatt a leltárfelvételi ívnek tartalmaznia kall

  •        a dátumot
  •        a leltári tételek megnevezését
  •        az azonosítást elősegítő egyéb adatokat
  •        a mérlegfordulónapon meglévő eszközök, források állományát – mérlegtételenként
  •        az értékelés alapjául szolgáló egységárakat.

Leltárfelvétel dokumentuma

A leltár a mérleg legfőbb bizonylata is lesz. Legalább 8 évig megőrzendő, olvasható formában. Ellenőrzésnél az Art. alapján az adóhivatal kérésére 3 munkanapon belül be kell mutatni.