A távmunka és a bedolgozói munkaviszony is atipikus foglalkoztatási forma. Ha szeretnénk őket elkülöníteni egymástól, akkor a kiindulási pont az legyen, hogy milyen munka ellátására irányulnak.

Néhány példa távmunkára: adatrögzítés, könyvelés, fordítás, míg a bedolgozással ellátott tipikus feladatok a borítékolás, varrás, kézműves termékek készítése.

 

A távmunka

A távmunka akkor alkalmazható, ha rendszeresen végzett, tartós tevékenységről beszélünk. A dolgozó a feladatokat nem a munkáltató telephelyén végzi, egy számítástechnikai eszközzel, és a munkája eredményét elektronikus úton továbbítja.

A munkaszerződésben rögzítésre kerül, hogy távmunka keretében történik a foglalkoztatás.

 

Alkalmi home office

Több cég is engedélyezi alkalmanként, hogy a dolgozó otthon végezze el a feladatait néhány napig. Ez távmunkának nem minősül, mert nem a felek megállapodásán alapul a munkahelytől eltérő helyen végzett munka.

Ha a munkaszerződésben már szerepel az a megállapodás, hogy a dolgozónak joga van alkalmi jelleggel otthonról dolgozni, az távmunkavégzésnek minősül. Mindkét fél érdeke ilyenkor egy belső szabályzatban rendezni a részleteket.

 

A munkavégzés helye

Távmunka esetén bármi lehet a munkavégzés helye a munkáltató telephelyén kívül, de legyen munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített hely. A munkáltatónak kell biztosítania az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket, például a megvilágítást, a klímát, a szellőztethetőséget, a megfelelő munkaeszközöket.

Ha a munkavégzés helye a dolgozó lakásának nappalija, akkor a fürdőszobában tartózkodó munkavállaló esetén nem beszélhetünk távmunkavégzésről. Ez azt jelenti, hogy amennyiben megcsúszik a fürdőszobában a dolgozó, nem beszélhetünk munkabalesetről.

 

Bedolgozói munkaviszony

Ha nincs szükség az otthon végezhető munkánál számítástechnikai eszközre, és nem is továbbítható a munkavégzés eredménye ilyen eszköz útján, akkor nem távmunkáról, hanem bedolgozói munkaviszonyról van szó.

A bedolgozói munkaviszony inkább a polgári jogi vállalkozási jogviszonyhoz áll közelebb, mintsem a munkaviszonyhoz.

A közterhek megegyeznek a tipikus munkaviszonynál irányadóakkal, és biztosítási jogviszony is keletkezik.

 

A bedolgozói munkaviszony fő jellemzői

Erre a típusú munkavégzésre csak teljesítménybér fizethető.

A tevékenység, a munkavégzés helye, a költségtérítés módja, mértéke kötelező elemei a munkaszerződésnek.

A dolgozó saját munkaeszközzel végzi a munkát, és alapvetően kötetlen a munkarendje, de ettől a felek eltérhetnek.

A dolgozó által viselt költségeket, a munkavégzés során felmerült költségeket a munkáltató megtéríteni köteles. Ha nem állapítható meg a tényleges költség, akkor átalány is fizethető.

Díjazás és költségtérítés nem jár akkor (illetve csökkentve jár), ha a teljesítés a munkavállalónak felróható okok miatt nem megfelelő.