A Munka Törvénykönyve túlóra kapcsán hozott -idei évtől életbe lépett- változtatásai akár évi 400 túlórát is lehetővé tesznek. A cikkben a kapcsolódó szabályokat vettük sorra.

A túlóra nem automatikus

A Munka Törvénykönyve módosítása plusz 150 óra rendkívüli munkaidő ledolgozását teszi lehetővé, de ez nem automatikus lehetőség a munkáltató részéről. A rendkívüli munkaidő mértékére vonatkozó 250 órás limit ugyanis továbbra is érvényben marad. Eszerint a dolgozónak önként kell vállalnia az éves 250 óra túlóra feletti többletmunkát, különben nem kényszeríthető annak teljesítésére.

Írásos megállapodás szükséges

Azt, hogy a dolgozó elvállalja a 250+150 óra túlórát, írásba kell foglalniuk a feleknek. Nem kell feltétlenül a +150 órát vállalnia, vállalhat kevesebbet is, ez esetben ezt kell írásba foglalni. Ha év közben úgy dönt a munkavállaló, hogy már nem szeretne tovább önként túlórát vállalni, akkor felmondhatja a megállapodást, akár egyoldalúan is. Azonban főszabályként csak a naptári év végével mondhatja fel az erről szóló szerződést.

Ha több évre szól a munkaidőkeret, akkor lehetősége van a munkavállalónak a munkaidőkeret vége előtt felmondani a megállapodást. Az első évben így még kiosztható a 400 óra túlmunka, de a következő évben már csak 250, vagy amennyiben a felek újra megállapodnak.

Arányosítandó túlmunka

Az évi 250 + az önként vállalható 150 óra túlmunka is arányosítandó,

  • ha évközben létesítették a munkaviszonyt,
  • ha határozott idejű szerződésről van szó,
  • és ha részmunkaidőre szól.

Nyilvántartási kötelezettség

A szerződésben vállalt túlmunka és a teljesített túlmunka tekintetében nyilvántartási kötelezettsége van a munkáltatónak. A munkáltatónak kell igazolnia, hogy a 250 óra feletti túlóra jogszerű volt, és önkéntesen vállalta a dolgozó. A ledolgozott túlóra kimutatására a jelenléti ív szolgál.

Túlóra a kollektív szerződésben

Kollektív szerződésben is rendelkezhetnek a felek az éves keret növeléséről. Az évi 250 óra felett maximum évi 50 óráról lehet ilyen módon rendelkezni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a dolgozó egyéni megállapodást nem köt, maximum 300 óra túlmunkára kötelezhető.

A kollektív szerződés és az egyéni megállapodás együttesen nem adhat lehetőséget több, mint 150 órányi túlmunka végzésére.

A jogszabály rugalmas, lehetőséget ad arra, hogy kollektív szerződésben eltérjenek a dolgozó javára az önként vállalt túlórákra vonatkozóan, és a keretszámok arányosításával kapcsolatban. Megállapodhatnak a felek abban is, hogy év közben felmondhatja a dolgozó a túlmunka megállapodást, illetve kedvezőbb díjazást is kiköthetnek.