A versenytilalom, a versenytilalmi megállapodás a Munka Törvénykönyvében került szabályozásra. Lényege, hogy a munkáltatóval kötött munkaviszony megszüntetését követően a dolgozó nem helyezkedhet el a volt munkaviszonyában betöltött munkakörrel azonos munkakörben, mert ez a volt munkáltatójának versenyhátrányt okozhat.

Munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme

A munkaviszony fennállása alatt a dolgozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel veszélyezteti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit. Így kizárhatja a munkáltató, hogy munkavállalója azonos vagy hasonló profilú céget alapítson, vagy egy ilyen cégben aktívan részt vegyen. Egy bírósági döntésben pedig még az is kimondásra került, hogy a dolgozó akkor is veszélyezteti a munkáltatója jogos érdekeit, amikor egy versenytárs cég piacra lépéséről tudomást szerez ugyan, de nem közli ezt munkáltatójával.

Munkaidőn kívüli tevékenység

A munkaidőn kívüli tevékenységre is kiterjed a tilalom. A dolgozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amely ténylegesen, közvetlenül alkalmas a munkáltató jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének és a munkaviszony

céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló munkakörének jellege, a szervezetben elfoglalt helye fontos tényezője annak, hogy milyen hatással van a munkaidőn kívüli tevékenysége a cég megítélésére.

Versenytilalmi megállapodás tartalma

Ha abban állapodnak meg a felek – a munkáltató és a munkavállaló – hogy a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme a munkaviszony megszűnését követően is kötelezettsége a munkavállalónak, akkor a versenytilalmi megállapodás egy formájáról van szó. A felek megállapodásba foglalhatják, hogy a munkavállaló nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a (volt) munkáltatója jogos gazdasági érdekeit sértené. Ezt a munkaviszony megszűnését követő maximum két évig terjedő időszakra lehet kikötni, köztulajdonban lévő munkáltatóknál maximum 1 évig terjedő időszakra.

A versenytilalmi megállapodás ellenértéke

A munkavállaló ezen kötelezettségvállalásáért a munkáltató ellenértéket fizet. Az ellenérték összegének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a dolgozót az újabb munkaviszony létesítésében, képzettségét, gyakorlatát számba véve. Az ellenértéknek el kell érnie az azonos időszakra járó alapbér harmadát, és csak pénzben fizethető. A munkaviszony alatt, után, egy összegben vagy havi részletekben is fizethető. Étkezési hozzájárulás tehát nem szolgálhat ilyen fizetségként.

A tilalom csak arányos lehet

A versenytilalmi megállapodásban nemcsak azt kell leírni, hogy a dolgozó nem helyezkedhet el versenytársnál, hanem meg kell határozni a pontos tilalmi kört is. A tilalomnak arányosnak kell lennie, a tilalom nem lehet túlzottan és méltánytalanul korlátozó.

A tilalom meghosszabbítható, de a két évet (egy évet) nem haladhatja meg az időszak.

A megállapodásban kiköthető kötbér.