Hogyan történik az adó megállapítása az egyéni vállalkozó halála esetén? Van –e különbség az adózásban, ha az örökösök folytatni szeretnék a vállalkozást, illetve, ha lezárnák?

Végleges adó megállapítása

Az adóhatóság feladata megállapítani az elhunyt magánszemély adóját, még abban az esetben is, ha nemcsak magánszemélyként, de egyéni vállalkozóként is adózott. A NAV soron kívül állapít meg adót ilyen esetben, hivatali eljárás keretében, vagy az örökös kezdeményezésére. Az adózással összefüggő kötelezettségek az adózót terhelik, így adóbevallást nem nyújthat be helyette hozzátartozója.

SZJA  adó megállapítása

Az SZJA-trv. alapján a magánszemély elhunytát követően juttatott olyan bevétellel kapcsolatban, amely még életében megillette volna, az adókötelezettséget úgy kell bevallani, megfizetni, mintha a juttatást a halála időpontjában szerezte volna meg. Ez kifizetőként, munkáltatóként felmerült adókötelezettségére is igaz. Ezen jövedelem után az elhunyt terhére állapít meg adót az adóhatóság, ezért az elmaradt jövedelem kifizetésekor már nem kell további adókötelezettséget megállapítani.

Tevékenység folytatása

Az egyéni vállalkozókról szóló trv. alapján az egyéni vállalkozói tevékenységre szóló jogosultság megszűnik az egyéni vállalkozó halálával. Ha nem folytatják a tevékenységet, akkor az egyéni vállalkozó kifizetői, munkáltatói szerepben keletkezett adókötelezettségének teljesítését a NAV végzi el. Ilyenkor az adóhatóság az tevékenységüket megszüntetőkre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza. Ha folytatják a tevékenységet az örökösök, akkor a tevékenység folytatójának a kötelezettsége az elhunyt egyéni vállalkozó adókötelezettségének teljesítése.

Ha nem folytatják a tevékenységet, akkor a halálesetig felvett vállalkozói kivét az elhunyt önálló tevékenységből származó jövedelme lesz. Az adóhatóság a kivétet is figyelembe véve állapítja meg az szja-kötelezettséget és a vállalkozói osztalékalap utáni adót.

Adókedvezmények érvényesítése

Az elhunyt egyéni vállalkozó által korábban érvényesített kedvezmények és a kisvállalkozói adókedvezmény alatt levont összegek utáni adót nem kell visszafizetni, amennyiben előbb hal meg az egyéni vállalkozó, mint ahogy a kedvezmények véglegesség válnának. A véglegessé válás általában a kedvezmény érvényesítését követő 4 év.

A vállalkozó elhunyta után beérkező bevételek

Előfordulhat, hogy az adó megállapítás napjáig nem folynak be az elhunyt egyéni vállalkozó kintlévőségei. Ekkor a tevékenységet nem folytató örökösök által az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevétel lesz.