Adóköteles tevékenységet csak olyan adóalanyok végezhetnek, akik bejelentkeztek az állami adó- és vámhatósághoz, és adószámmal rendelkeznek. Tehát az adózóknak be kell jelentkezniük az adóhatósághoz.

Adószám-megállapítás

Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz kell bejelentési űrlapot beadni, ezzel kérheti az adószám megállapítását. Ez a bejelentés szolgál az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezésre is.

Cégbejegyzésre kötelezett vállalkozóknál a cégbejegyzés iránti kérelem és mellékletei szolgálnak az adószám megállapítása iránti kérvényként.

Ha bíróság által nyilvántartandó jogi személy az adózó, akkor a bírósághoz kell kérelmet és annak mellékleteit benyújtania.

A fentiek közé nem tartozó adóalanyok esetén a bejelentkezési kötelezettséget a tevékenység megkezdése előtt, közvetlenül a NAV-nál, nyomtatványon, írásban teljesítheti.

Amennyiben a tevékenység megkezdése után jelentkezik be az adóalany, jogszabályt sért. Ilyenkor meg kell jelölnie a tevékenység kezdő időpontját is.

A NAV-tól eltérő, a bejelentést intéző szervek (cégbíróság, bíróság, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság) számítógépes rendszeren keresztül közlik a NAV-val azokat az adatokat, amelyek a beadott nyomtatványok által rendelkezésükre állnak, a NAV pedig szintén ezen keresztül közli az adóalanyok adóazonosító számát, vagy értesít az adószám megállapítás akadályáról.

Mikor tagadja meg a NAV az adószám megállapítását?

Amennyiben az adóalanyok valótlan adatokat jelentenek be, vagy hiányosak a megadott adatok, akkor a NAV megtagadja az adószám megállapítását. Erről határozatot állít ki, amelyet megküld a cégbíróságra, a bíróságra (ha bíróság által nyilvántartandó jogi személyről van szó) illetve annak a hatóságnak, amely az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljár.

Adóregisztrációs eljárás

A cégjegyzésre kötelezett adóalanyok estében az adószám megállapítása az ún. adóregisztrációs eljárás keretében történik. A NAV megvizsgálja, hogy

  • a cég vezető tisztségviselőivel, cégvezetőivel, képviseletre jogosult tagjaival,
  • és Rt. esetében az 50%-ot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező taggal, részvényessel,
  • ilyen hiányában bármely taggal/részvényessel,
  • egyszemélyes gazdasági társaságnál a taggal/részvényessel

szemben fennáll-e olyan akadály, amely kizárja, hogy adószámot állapítsanak meg a részére.

Adóregisztrációs eljárás határideje

Az adóregisztrációs eljárás alapesetben egy munkanap alatt lezajlik, ha akadály merül fel, akkor 8 munkanap alatt kell lefolytatni.

Adóalanyok technikai azonosítója

Az adóregisztrációs eljárás során technikai azonosítón tartják nyilván az adózót, ezt az adószám megállapításának elutasításakor törölni kell. Az adószám megállapításáig az adózó a technikai azonosítóval tudja adókötelezettségeit teljesíteni, de az azonosító gazdasági tevékenység folytatására, számlakibocsátásra nem jogosít fel.