Az év vége közeledtével a társasági adóalap meghatározása során fontos szerepe van az elszámolt értékcsökkenésnek. A számviteli törvény szerint elszámolható terv szerinti értékcsökkenés ugyanis nem feltétlenül egyezik meg a társasági adó szerint elszámolhatóval, ezért számolni kell néhány adóalapot módosító tétellel.

Adóalap növelő és csökkentő tételek

A társasági adótörvény szerinti adóalap meghatározásakor a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenéssel növelni kell az adózás előtti eredményt, majd a társasági adótörvény szerint elszámolhatóval csökkenteni.

Az adóalapot növeli a számviteli törvény szerint elszámolt

  • terv szerinti értékcsökkenés
  • terven felüli értékcsökkenés
  • egy összegben elszámolt értékcsökkenés
  • az eszköz kivezetésekor annak könyv szerinti értéke.

A Tao trv. szerint elszámolt értékcsökkenés csökkenti a társasági adóalapot.

Különbség a kétféle értékcsökkenés között

A számviteli törvény szerint az értékcsökkenés megállapítása az adott jószág hasznos élettartamától függ. Az értékcsökkenést azokra az évekre számolják el, ameddig használni kívánja a vállalkozás az eszközt. A társasági adótörvény mellékletei meghatározzák, hogy milyen típusú eszköz esetében milyen leírási kulccsal lehet számolni, a tervezett élettartammal egyáltalán nem foglalkozik. Természetesen ez vállalkozásonként máshogyan tér el a számviteli értékcsökkenéstől, mert nem minden vállalkozásnál szolgálja ugyanannyi ideig egy –egy eszköztípus a tevékenységet.

Választható-e év közben is a Tao szerinti értékcsökkenés?

Természetesen választhatja a vállalkozás, hogy év közben is a Tao trv. szerint számolja el az értékcsökkenést a könyvelés, és így nem kell módosító tételekkel számolnia az adóalap meghatározásakor. Ez a döntés azonban amellett, hogy valóban egy egyszerű megoldás, nem teszi lehetővé, hogy egyensúlyban maradjanak a megtermelt értékek és a hozzájuk kapcsolódó költségek.

Lehetőségek az adóalapot csökkentő értékcsökkenés elszámolására a Tao trv. szerint

A Tao trv. felsorolja azokat az eseteket, eszközöket, amikor a számviteli trv. szerinti terv szerinti értékcsökkenéssel csökkenthető az adóalap is. Ezekben az esetekben az egyösszegű elszámolás is alkalmazható.

Egy összegben csak akkor lehet csökkenteni az eszköz értékével az adóalapot, ha az adott eszközre a számviteli elszámolásában is az egyösszegű leírást alkalmazza a vállalkozás.

Abban az esetben, ha eléri a könyv szerinti érték a maradványértéket, akkor a Tao trv. szabályai szerint a további év(ek)ben is csökkentheti az adóalapot az értékcsökkenés egész a teljes bekerülési értékig.

Előfordulhat olyan eset, amikor nő az eszköz értéke, például felújítás miatt. Ilyenkor a vállalkozás döntésén múlik, hogy az újonnan kiszámított terv szerinti értékcsökkenés lesz az adóalapot csökkentő tétel is (ha erre lehetőség van), vagy a Tao trv. szerint választ egy másik számítási módot, ahol szintén az új, megnövelt értéket veszi a leírás alapjának.

Ha a vállalkozás el kíván térni a Tao trv. előírásától, akkor a választott % nem lehet nagyobb, mint a Tao trv-ben előírt mérték, valamint az így elszámolt értékcsökkenés nem lehet kevesebb, mint a számviteli trv. szerinti.

Nem lehet az adóalapot értékcsökkenéssel csökkenteni, ha terv szerinti értékcsökkenés sem számolható el az adott jószágra (pl. földterület, telek, erdő). A szabály alól kivétel például a műemlék épület, amelyre terv szerinti értékcsökkenés nem számolható el, azonban adóalap-csökkentés érvényesíthető utána.