Egyre gyakoribb eset, hogy ügyintézés során szükség van az adóazonosító jel feltüntetésére. Kevesen tudják, hogy az adóazonosító nem csak egy számsor, hanem információkat is hordoz rólunk, például még születésünk napja is kikövetkeztethető belőle…

Az adóazonosító jel nem azonos az adószámmal

Az adóazonosító jel gyűjtőfogalomként használatos a magánszemélyek adóazonosító jelére és az adóköteles tevékenységet folytató adózókat jelölő adószámra is. Az adóazonosító jel 10 számjegyből áll, míg az adószám 11-ből, mindkettő egy-egy önálló szaknyilvántartás azonosító számsora.

Az adóazonosító jel összetétele

A NAV feladata, hogy a magánszemélyek részére leképezze az adóazonosító jelet. Az első számjegy mindig a 8-as, ami a magánszemély jelölése.

A következő 5 számjegy azon napok száma, amennyi 1867. január 1. és a születési dátumunk között eltelt. A 7., 8., 9. számjegy véletlenszerűen képzett szám, az azonos napon születettek megkülönböztetésére szolgál. A 10. számjegyet az előző 9 alapján, egy matematikai módszerrel képzik.

Az adóazonosító jel 10. számjegyének képzése

Az adóazonosító jel utolsó számjegyét a következő módon számolják: mind a 9 számjegyet megszorozzák azzal a sorszámmal, ahányadik helyet elfoglalja az azonosítón belül. Pl. az első számjegyet eggyel, a másodikat kettővel stb.. . A kapott szorzatokat összeadják, elosztják 11-gyel, és az osztás maradéka lesz a 10. helyen álló számjegy. Nem adják ki a 7-9. helyen lévő számjegyeket, ha a 11-gyel osztás maradéka 10. Ebben az esetben másik három számjegy kerül a ellenőrző számként ide.

Adóigazolvány

Az adóazonosító jelet egy igazolványon, az adóigazolványon adják ki, ezt más néven adókártyának is nevezik. Ezen a személyazonosító adatok és az adóazonosító jel mellett a kiállítás kelte és az igazolvány sorszáma is megtalálható. Első alkalommal ingyenesen bocsátják ki, illetve ha azon hibás adatot talál a tulajdonosa, akkor szintén ingyenesen javítják.

Az adóazonosító jel az adótitokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével használható. A NAV az adózás során használt nyilvántartások vezetéséhez használja, de más hatóságok is jogosultak használatára, pl. a vámhatóság, vagy az önkormányzat jegyzője.

Adóigazolvány kiállítása

2016. július 1-ig a NAV megállapítja azon magánszemélyek adóazonosító jelét, akik 2016. év végéig nem töltik be a huszonötödik életévüket és még nincs adóazonosító jelük. A számsor megállapításáról 45 napon belül értesítést küld az adóhatóság a lakcímre, és 2016. november 30-ig ki is állítja az adóigazolványt.