Az adóbevallás készítése főszabály szerint minden adóval kapcsolatban éves rendszerességű, de vannak speciális rendelkezések, amelyek ezt eltéríthetik.

Az áfa bevallás például főszabályként negyedéves gyakoriságú az adózóknál, de meghatározott esetekben lehet éves vagy akár havi is. Az adózás minél egyszerűbbé tétele érdekében az adóhatóság rendszeresen készít kitöltési útmutatókat az adózók részére.

Speciális előírások

A társasági adó tekintetében az adóbevallás készítése az adott évet követő május végéig  esedékes. A társasági adóelőleg-kiegészítés összegéhez a bevallást az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell benyújtani.

A magánszemélyek részére kifizetett összegekkel kapcsolatos járulékokról, adókról a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell adóbevallást készíteni és beadni a munkáltatóknak, kifizetőknek.

Havi/negyedéves adóbevallás készítése

Amennyiben az adott évet megelőző második évben

  • a nettó módon elszámolandó áfa vagy
  • a nettó módon számított fogyasztási adó és jövedéki adó vagy
  • a magánszemélytől levont adóelőleg vagy
  • a magánszemélytől levont adóelőleg és a jövedelemadó együtt

több, mint 4 millió forint, akkor az áfát, a társasági adót és adóelőleget kivéve minden más adó tekintetében az adóbevallás készítése negyedéves lesz. Ha a 10 millió forintot is meghaladja a fent felsoroltak valamelyike, akkor havi bevallási kötelezettsége lesz a gazdálkodónak.

Önellenőrzést vagy határidő után beadott bevallást, utólagos adómegállapítást nem vesznek figyelembe a bevallási gyakoriság meghatározására, hogy ezzel utólag ne legyen módosítható a gyakoriság.

Az áfa bevallás gyakorisága

Főszabályként negyedévente aktuális az adóbevallás készítése az áfa esetében.

Havira változik a gyakoriság egyes esetekben, például ha a tárgyévet megelőző második évben a fizetendő adó és a levonható adó különbözete több mint 1 millió forint. Emellett havi bevallási gyakoriság vonatkozik az áfa adóbevallás készítésére a csoportos áfázást választóknál, a  közvetett vámjogi képviselőknél, az adóraktár üzemeltetőinél, de annál az adóalanynál is, aki alanyi adómentességet választott, vagy annál, aki kizárólag csak adólevonásra nem jogosító tevékenysége(ke)t folytat.

Éves áfabevallási gyakoriság

Ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adó kevesebb, mint 250 ezer forint, akkor évente szükséges az adóbevallás készítése az áfa tekintetében. A 250 ezer forintnak lehet pozitív vagy negatív előjele is.

Ha az áfa hatálya alá tartozó értékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak a nettó ellenértéke éves szinten kevesebb mint 50 millió forint, és nincs közösségi adószáma a gazdálkodónak, akkor szintén éves áfabevallást kell alkalmaznia.