Az új Art. egy új adóbírság-kedvezmény formát vezetett be: ez a feltételes adóbírság-kedvezmény, amellyel az adózó a megállapított bírság felének megfizetése alól is mentesülhet.

Mikor vehető igénybe az adóbírság-kedvezmény?

Az igénybevétel első feltétele, hogy az utólagos adó-megállapításról szóló elsőfokú határozatban meghatározott kötelezettségének 2018. január 1. után kell, hogy eleget tegyen az adózó. Egyéb feltétel, hogy az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogról is le kell mondania, valamint be kell fizetnie a megállapításra kerülő adókülönbözetet az esedékesség napjáig.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, a NAV minden külön értesítése nélkül is jár a kedvezmény. Nem szükséges külön kérelmet benyújtani, sem bármilyen eljárást lefolytatni.

A teljesítendő feltételek

Hogyan kell lemondani a fellebbezési jogról? Szükséges egy szóban bejelentett, vagy postára adott, illetve elektronikus úton elküldött lemondó nyilatkozat, amelyet legkésőbb a fellebbezési határidő utolsó napjáig be kell adni, a lényeg, hogy a fellebbezési határidő végéig eljusson a NAV-hoz. Amennyiben nem teljesül a határidő, úgy az adózó elesik a kedvezménytől. A lemondás a teljes határozatra vonatkozik, csak egyes megállapításokra nem vonatkozhat. Nem lehet visszavonni a fellebbezésről való lemondást, a határozat ugyanis a lemondással véglegesedik.

Hogyan kell megfizetni az adókülönbözetet az esedékességig?

Azt az adókülönbözetet is meg kell fizetni, amelyre nem szabtak ki adóbírságot. A jogosulatlan igénylésnek számító adókülönbözetnél fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni, anélkül is érvényesíthető a kedvezmény. Az adókülönbözetet kimondó elsőfokú határozat véglegessé válásától 15 napja van a fizetésre az adózónak, vagyis az eredeti esedékesség lép életbe. Abban az esetben is meg kell eddig fizetnie az adókülönbözetet, ha korábban kért és kapott részletfizetést vagy halasztást az összegre.

Az adókülönbözet rendezhető befizetéssel, átvezetéssel, vagy az adott adónemen lévő túlfizetés beszámításával. Más adónemben meglévő adókülönbözet nem vehető figyelembe az adókülönbözet megfizetésére.

A befizetéskor a „közlemény” rovatban az elsőfokú határozat iktatószámának kell szerepelnie.

Fellebbezés lehetősége

Ha igénybe veszi az adózó a feltételes adóbírság-kedvezményt, akkor fellebbezés iránti és felügyeleti intézkedés iránti kérelem nem adható be.

Amennyiben az adózó nem akar fellebbezni, viszont nem is mond le a fellebbezés lehetőségéről, akkor el fog esni a feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevételi lehetőségétől. Ebben az esetben később felügyeleti intézkedés iránti kérelem még beadható.