Az adóellenőrzés esetében a hatóság kötve van egyes határidőkhöz, amelyek változóak lehetnek az egyes ellenőrzési típusoknál. A határidők kapcsolódnak az ellenőrzés indulásához, szüneteltetéséhez, hosszabbításához, vagy befejezéséhez.

Határidők az adózók érdekében

Az adóellenőrzésekhez kapcsolódó határidők az adózók érdekében meglévő garanciális tényezőknek tekinthetők, céljuk, hogy a NAV ne húzhassa el indokolatlanul a vizsgálatokat. A hatóságnak ezért minden adóellenőrzés alkalmával úgy kell kiírnia a vizsgálati programot, hogy be tudja tartani a határidőket.

Adóellenőrzés megkezdése

A megbízólevél átadásával kezdődik rendszerint az adóellenőrzés, amennyiben ez nem megoldható – az adózó megtagadja annak átvételét -, két tanú jelenlétében történő jegyzőkönyv felvételével kezdődik meg az ellenőrzés.

Tavaly július 1. óta elektronikus úton küldött megbízólevél is kézbesítettnek tekinthető, ha a központi szolgáltató rendszer ezt igazolja vissza a hatóságnak.

Az adóellenőrzésre rendelkezésre álló idő kezdő napjának tehát a megbízólevél átadásának napja számít.

Határidők az egyes ellenőrzési típusoknál

Főszabályként 30 nap a határidő, ebbe beleszámít az adóellenőrzés kezdeti és végső napja is.

Speciális határidő vonatkozik a bevallások utólagos vizsgálatára, ahol 90 nappal kell számolni. A legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózóknál 120 nap az adóellenőrzésre elérhető határidő.

A központi költségvetés illetve az állami pénzalapok sérelmére elkövetett jogsértések esetén lefolytatott központosított ellenőrzések esetén 120 napos határidővel kell számolni.

90 napos a határidő az állami garancia beváltásához kapcsolódó adóellenőrzések esetén.

A költségvetési támogatások kiutalását megelőző adóellenőrzéseket addig kell elvégezni, amíg a kiutalásra nyitva áll a határidő, ilyen pl. az áfa kiutalása előtti ellenőrzés is.

Csődeljáráskor az eljárás kezdő napja előtti bevallás utólagos vizsgálatát 90 napon belül kell lezárni. Felszámolási eljárásnál, végelszámolásnál a bevallás kézhezvételét követő 60 napon belül, egyszerűsített felszámolásnál, egyszerűsített végelszámolásnál 45 napon belül kell befejezni.

Új eljárás

A NAV felettes szerve új eljárást is indíthat, amelynek kezdő napja a megkezdéséről szóló értesítés postára adásának napja lesz, vagy az értesítés átadásának napja. Az új eljárást meg kell kezdeni az arról szóló döntés, határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.

Hosszabbodhat a határidő:

  • ha az adózó valahogyan akadályozza az adóellenőrzési eljárást (nem jelenik meg, nem működik együtt).
  • amennyiben ügygondnok kirendelésére, szakértő kirendelésére kerül sor
  • ha kapcsolódó (más adózónál elvégzett) ellenőrzést rendelnek el
  • ha külföldi adóhatóság megkeresése válik szükségessé, vagy valamilyen dokumentum hiteles fordítására lesz szükség (és nem angol, német vagy francia iratról van szó)
  • ha pontatlannak találja a hatóság a nyilvántartásokat a könyvelés vizsgálata során, rendezetlennek, hiányosnak az iratokat, akkor szintén kitűzhet egy határidőt, amíg rendezni kell azokat az adózónak.

 

>>> Lájkolja az EU-TAX Könyvelő Iroda Facebook-oldalát, és nem marad le semmiről!