Az online pénztárgépek bevezetése az adóellenőrzés terén új lehetőségeket hozott az adóhatóság számára. A pénztárgépek egyszerű, gyors, hatékony módját jelentik a nyugtaadásnak, azonban a legtöbb visszaélés is a pénztárgépet használó vállalkozásoknál történt. A folyamatos ellenőrzést lehetővé tévő új megoldásként lett kötelezően beépítendő a pénztárgépekbe a zárt, elektronikus adattárolást és adatkommunikációt lehetővé tévő egység, amely széles rálátást biztosít a gazdasági szereplők tevékenységére.

Az online adatszolgáltatás jelentősége

Az adatok folyamatos továbbításával, az azonnali információeléréssel az adóhatóság egy hatékony adóellenőrzési eszközzel gazdagodott. A pénztárgépek adatait az ellenőrzések során önmagukban is jól lehet hasznosítani, és kiváló összehasonlítási alapot jelentenek más forrású adatokkal való összevetéshez.

A korábbi pénztárgépes ellenőrzések során a gép kontrollszalagját tudták csak használni, azonban most minden adat valós időben, változatlan minőségben kerül az adóhatósághoz.

A revizorok az ellenőrzéshez a helyszínre magukkal vitt táblagép segítségével azonnal következtetéseket tudnak levonni az adatkapcsolat segítségével. Például egy fagylaltozó szemmel látható forgalmát össze tudják vetni a kiadott nyugtákkal.

Adatok összehasonlítása

Az adatok rendszerezése, elemzése, összehasonlítása segítségével az adóellenőrzés során a NAV képes kimutatni a legális üzletmenettől eltérő, illetve a gyanús tételmozgásokat. Néhány vizsgálati téma:

  • a bevételi adatok hogyan állnak összhangban a bevallásokban leírt árbevételi számokkal
  • a pénztárgépek száma milyen viszonyban van az alkalmazottak számával
  • a pénztárgép üzemeltetési helyét bejelentették-e telephelyként

Az összehasonlító vizsgálatok után az adóellenőrzésekre vonatkozó kiválasztások megalapozottabbak lehetnek, illetve eredményesebbek lesznek a helyszíni adóellenőrzések.

Azok a kockázatosnak számító adózók, akiknél fennáll annak a lehetősége, hogy az adózás során bevételt titkolnak el, könnyen felderíthetőek az összehasonlító elemzésekkel. Egyszerűen felismerhető, ha egy adott hétköznapon a többi hétköznaphoz képest lényegesen kevesebb nyugtát adnak ki, miközben a hasonló profilú üzletekben ilyen ingadozás nem tapasztalható.

Készpénzállomány ellenőrzése

A nyitó készpénzállomány rögzítésével és azzal, hogy minden készpénzmozgást bizonylatolni kell (bevételek mellett a különböző kifizetéseket is), valamint azzal, hogy a fizetés módját is rögzíti a gép, a készpénzállomány és a rögzített értékesítések eltérése azonnal felfedhető egy rovancs során.

Utóellenőrzések, adóellenőrzés után

Az adóellenőrzést követően is mód van arra, hogy kontrollálják, figyeljék az adózó tevékenységét, nem szükséges újabb helyszíni ellenőrzésre kimenniük a revizoroknak. Gyakran elég csak a helyszíni adóellenőrzés előtti és utáni időszak forgalmi adatait összevetniük, nyomon követniük. Nem ritka, hogy az ellenőrzések után javulás tapasztalható a bizonylati fegyelemben.