Adóelőleg fizetési kötelezettsége azoknak az önálló tevékenységet folytató magánszemélyeknek van, akik nem kifizetőtől kapják a jövedelmüket, illetve ha mégis, akkor a kifizető nem tudja azt levonni.

Az adóelőleget a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie a magánszemélynek.

Jövedelem megállapítása

Az önálló tevékenységből származó bevételből külön-külön állapítjuk meg a jövedelmet. Az adott tevékenység bevételébe tartozik a vele összefüggésben kapott költségtérítés összege is.

Költségelszámolási lehetőségek

Két lehetőség közül választhatunk az adóelőleg alapjának számításakor:

  • igazolás nélkül elszámolható 10%-os költséghányad
  • tételes költségelszámolás

Az átjárhatóság csak egyik irányba valósul meg, a 10%-os költséghányadról át lehet térni az év végi bevallás készítésekor a tételes költségelszámolásra, de fordítva nem. Ha a magánszemély őstermelő is, és ott a tételes költségelszámolást választotta, akkor más önálló tevékenysége adózásakor sem választhat mást.

Adóelőleg fizetése bérbeadás esetén

Az üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzési árát az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolhatjuk el. Az értékcsökkenési leírás időarányos összege figyelembe vehető a negyedéves adóelőleg fizetésekor. A 3 évvel korábban szerzett ingatlan bekerülési értéke bevonható az értékcsökkenési leírás alá, valamint a maximum 3 éve megvásárolt tárgyi eszközök bekerülési értéke is. Értékcsökkenési leírást csak saját tulajdonban lévő tárgyi eszközre lehet elszámolni, haszonélvezettel hasznosított ingatlanra például nem.

Amennyiben a bérbeadó más településen lakást bérel, akkor a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja az ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díjat. A bevétel csökkentésének feltétele, hogy a bérbeadás és –vétel egyaránt haladja meg a 90 napot. Külföldön bérelt lakás díja is levonható a bevételből.

Az adóelőleg alapjából levonhatóak az szja-trv-ben megtalálható kedvezmények, mint például a családi kedvezmény (ha más jövedelemből nem került érvényesítésre). Az adóelőleg alap után 15% adóelőleg fizetendő. Nem kell adóelőleget fizetni addig, míg a fizetendő összeg az év elejétől összesítve, vagy a negyedévben a 10 ezer forintot nem haladja meg. Év közben bevallani az adóelőleget nem kell, de az éves bevallásban negyedéves bontásban szerepeltetni kell.

Adóelőleg fizetővendéglátás esetén

Fizetővendéglátó tevékenység esetén az adózás történhet a tételes átalányadó választásával. A tételes átalányadó összege szobánként 38 400 Ft. A tételes átalányadó az adóelőlegre vonatkozó előírások szerint, a negyedéveket követő hónap 12.-ig fizetendő. Akkor is meg kell fizetnie az éves átalányadó összegét, ha év közben kezdi az adózó a tevékenységet.