Az adófizetés módjait az Art. (Adózás rendéről szóló trv.) sorolja fel. A NAV által nyilvántartott adót, vámot, egyéb fizetési kötelezettséget az adózónak adónként/kötelezettségenként kell befizetnie a megfelelő államháztartási számlára. A befizetés közleményében az adózó egyértelmű azonosíthatóságáról gondoskodni kell.

Hogyan történhet az adófizetés?

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók az Art. alapján teljesíthetik adófizetési kötelezettségüket

  • átutalással (belföldi pénzforgalmi számlájukról)
  • EFER rendszeren keresztül (külön jogszabályban meghatározott elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer)
  • eljárási illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat, regisztrációs díjat, az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettséget, és a végrehajtói letéti számlára történő befizetéseket a NAV ügyfélszolgálatain POS terminálokon, vagy EFER rendszeren keresztül bankkártyával.

Pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózó

  • utalhat belföldi fizetési számlájáról
  • EFER rendszeren keresztül (külön jogszabályban meghatározott elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszer)
  • sárga csekken, vagyis készpénz-átutalási megbízás révén
  • a NAV ügyfélszolgálatain lévő POS terminálokon, EFER rendszeren keresztül bankkártyával

Magánszemély adózó, attól függetlenül, hogy van-e pénzforgalmi számla nyitási kötelezettsége, utalhat EFER rendszeren keresztül, vagy VPOS fizetéssel (internetes felületen keresztül bankkártyával).

Belföldi postautalványon NE!

A belföldi postautalvány (vagy ahogy többen ismerik: rózsaszín csekk) nem tartozik az Art. által felsorolt módozatok közé, ezért ezen az adót ne fizessük meg! A belföldi postautalványon feladott összeget a Posta a címzettnek átadással kézbesíti, vagy kifizeti a postai szolgáltatóhelyen. Az adózó (befizető) beazonosításához szükséges adatok így nem szerepelnek a befizetésnél, tehát a NAV nem tudja az összeget beazonosítani.

Az ilyen összeget és minden olyat, amit nem tud az adóhatóság beazonosítani, visszaküldi a feladó részére. Ennek veszélye, hogy az adó megfizetése nem teljesül, és így fennáll a lehetősége a nem teljesítés illetve késedelem miatti jogkövetkezmények alkalmazásának.

EFER rendszer

Az adózó a már említett EFER (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer) segítségével is teljesítheti adófizetési kötelezettségét, a rendszerhez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató „házibank” felületén. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az adózók az adókra, támogatásokra vonatkozó átutalási megbízásokat az eBEV weboldalon összeállítsák, majd automatikusan eljuttassák a pénzintézetükhöz. Így egyetlen banki átutalással egy összegben tudják azokat teljesíteni.

A rendszerhez ügyfélkapus regisztráció szükséges, valamint egy olyan pénzforgalmi szolgáltatónál (bank) vezetett bankszámla, amely csatlakozott a rendszer használatához, így képes a „házibankos” adófizetés kivitelezésére.

Adónemek közötti átvezetés

Az adótartozás rendezésének módja lehet az adónemek közti átvezetés is. Ha valamely adónemben befizetési kötelezettség mutatkozik, de más adónemben visszaigényelhető összeggel rendelkezik, akkor lehetséges az adónemek közti átvezetést kérni, és így csökkenteni a befizetendő összeget