Az ajándéksorsolás, nyereményjáték promóciós költségét jelentősen növelheti, ha nincs adózási szempontból optimalizálva.

Sorsolásos játék

A sorsolásos játékok fogalmát a szerencsejátékokról szóló trv.-ben találjuk. A törvény szerint ide tartozik minden olyan játék, amelyben a játékos pénznyereményre vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá, amennyiben ellenszolgáltatást nyújt, azaz pénzt fizet vagy más vagyoni értéket nyújt. A nyeremény a véletlentől függ.

A sorsolásos játékok a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélyével folytathatók, kivéve a tombolajátékot, amelyhez engedély nem kell, de bejelentésköteles. A jelenlegi pandémiás helyzetben nem szervezhető rendezvény, így tombolajáték sem.

A tombola

A tombola nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék, ahol a sorsjegyet a helyszínen jelenlevőknek árulják, és meg is tartják a sorsolást a rendezvényen. A sorsjegyek száma maximum 5 ezer darab lehet, az összértékük nem haladhatja meg a 2 millió forintot. A nyeremények összértékének az összes érték 80%-át meg kell haladnia. Készpénzt nem lehet tombolajátékon sorsolni.

Ajándéksorsolás engedély nélkül

Az ajándéksorsolást engedély nélkül bonyolíthat le olyan adózó, aki rendszeresen, saját nevében áruk és szolgáltatások értékesítését végzi. Az ajándéksorsolásnak vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötöttnek kell lennie. A vásárláskor a résztvevőknek sorsjegyet kell adni, a részvétel ingyenes. A nyertest nyilvános húzáson kell kiválasztani. Pénznyeremény itt sem lehet a nyeremény. Nem minősül szerencsejátéknak, de adminisztrációs kötelezettségeknek kell eleget tenni, mint például bejelentés a szerencsejáték-felügyelethez, részvételi szabályzat készítése, díjfizetés, elszámolás készítése. A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező.

Adófizetési kötelezettség ajándéksorsolás után

Ajándéksorsolás, egyéb sorsolásos játék esetén a nyeremény jövedelem, azzal szemben nincs lehetőség költségelszámolásra. A nem pénzbeli nyeremény piaci értékének1,18-szorosa után 15%-os szja kötelezettsége lesz a kifizetőnek.

A nem engedélyköteles sorsolásos játékoknál (tombolajáték) a nyeremény nem számít jövedelemnek, így nem járulékköteles, nem szja-köteles.

Szocho fizetési kötelezettség

A szocho-törvényben találjuk meg, hogy milyen jövedelmek után keletkezik szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség. A nyereményből származó jövedelem nem szerepel a felsorolásban, így az ilyen nyereményeknél nem keletkezik 15,5%-os szocho-kötelezettség.

Az ajándéksorsolás, sorsolásos játék magánszemély nyerteseinél adófizetési, járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik, csak a szervezőt terheli 15% szja fizetési kötelezettség.

Áfa adózás

A nyereményként adott termék beszerzéséhez, előállításához kapcsolódó áfát nem vonhatja le a vállalkozás. Ha levonja az áfát, akkor az ajándék átadásakor 27%-os áfakötelezettség keletkezik.

Ez alól kivétel a kis értékű termékek és az áruminta.