Az adóigazolások, jövedelemigazolások kiadásának egyszerűsítése is része a Magyari Egyszerűsítési Programnak, amely a lakossági adminisztráció csökkentését kívánja elérni. Ennek keretében ez év elejétől változtak az adóigazolások kiadásának szabályai is. A cikkben az egyes, az adóhatóság által kiadható igazolásokról gyűjtöttem össze a lényeges tudnivalókat.

Adóigazolások kiadása

Kiadhatóak „sima” adóigazolások, vagy együttes adóigazolások is, illetve lehet az igazolás általános vagy nemleges.

Az általános adóigazolás az adóigazolás kiadásának napjára vonatkozóan tartalmazza az adózónak az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozását, és a kiállítás napjáig előírt bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztásának tényét. Az adóigazolás kiadására írt kérelemben meg lehet jelölni egy adott napot, amelyre vonatkozóan az igazolást kérik kiállítani. A nemleges adóigazolás tartalma: az adózónak az adóigazolás napján nincs adótartozása. Nemleges adóigazolást is lehet kérni adott dátumra.

Az együttes adóigazolás is lehet általános és nemleges. Attól együttes az igazolás, hogy nemcsak az adóhatósági, hanem a vámhatósági tartozásokról is, vagy azok hiányáról szól. Tartalmazhatja a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat vagy azok hiányát is.

A fenti adóigazolásokon kívül jövedelemigazolás és illetékigazolás is kérhető a NAV-tól.

Jövedelemigazolást magánszemélyek kérhetnek, amely a kiállítása napján fennálló állapot szerint tartalmazza az összevont és elkülönülten adózó jövedelmet, a jövedelem után fizetendő SZJA-t, a különadó összegét, az ekho szerint adózott bevételt és az ekho összegét. Az adatokat adóévenként tartalmazza az igazolás, alapja az adózó bevallása illetve a munkáltatói, utólagos adómegállapítás vagy a soron kívüli adómegállapítás. Mivel a benyújtott bevallások képezik az információ alapját, ezért ilyen igazolás csak korábbi adóévek adatairól szólhat. A kérelemben fontos megjelölni az adóévet.

Az illetőségigazolást általában ÁFA visszaigényléshez vagy a kettős adóztatás elkerüléséhez adják ki, a belföldi illetőségű adózókra vonatkozóan. Külföldi hatóság nem magyar nyelvű nyomtatványán is kiadja az adóhatóság az igazolást, ha a kérelem mellé a magyar nyelvű szakfordítást mellékeli az adózó. A fordítási kötelezettség alól kivétel az angol nyelvű nyomtatvány.

A NAV a fenti igazolásokat

  • a nyilvántartásában szereplő adatok alapján,
  • a kiállítás napjának megfelelő állapot szerint,
  • az adózó által kért vagy a jogszabály által meghatározott adatokkal állítja ki.