Ha Ön kedveli a művészetet, akkor talán érdekelheti, hogy akár adókedvezmény is igénybe vehető, ha támogatást ad színháznak, szimfonikus zenekarnak. A társasági adóról szóló törvény írja le, mely szervezetek támogatása révén lehet adókedvezményt elérni, és azt, milyen igazolásokra van szüksége a támogató vállalkozásnak.

Kik lehetnek a támogatottak?

A támogatottak csoportjának meghatározásához egy másik törvényre, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényre kell utalnunk. Ezen törvény szerint nyilvántartásba vett szervezetek támogatása után lehet adókedvezményt elérni. Azok az önálló jogi személyiségű színházak, balett- vagy táncegyüttesek, szimfonikus zenekarok, kamarazenekarok tartoznak ide, amelyek alaptevékenységként előadó-művészeti színház-, tánc- vagy zeneművészeti tevékenységet látnak el. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága végzi a nyilvántartásba vételt.

Mire kell figyelnie a támogatás nyújtása előtt?

Mielőtt támogatást nyújtana a szervezetnek, mindenképp utána kell járnia, hogy a támogatott szervezet benne van –e még ebben a nyilvántartásban.

Mivel ezeknek a művészeti szervezeteknek adott támogatások értéke egy évben nem lehet több, mint az előző évi előadásaikból származó jegybevételük 80%-a, ezért érdemes utána járni a már mástól kapott támogatásoknak is

A támogatási igazolást a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága állítja ki.

Hogyan érvényesíthető az adókedvezmény?

Az adókedvezményt adóvisszatartásként lehet érvényesíteni, a kiállított támogatási igazolás szerint, vagy a támogatás évében, vagy az azt követő években:

  • ha ebben az évben nyújtja a támogatást, akkor a támogatás évét követő hatodik évig
  • ha korábban nyújtotta a támogatást, akkor a támogatás évét követő harmadik évig.

Maximum az éves adóösszeg 70%-át lehet adókedvezményként igénybe venni. Ha fejlesztési adókedvezményt is igénybe vesz az adózó, akkor a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó 70%-áig lehet adókedvezményt igénybe venni a kulturális támogatás révén.

Adótanácsadás során mindig hangsúlyozzuk, hogy a támogatási igazolás mellett az adókedvezmény feltétele, hogy a támogató vállalkozás ne kapjon ellenszolgáltatást a támogatott szervezettől. Fontos még, hogy a támogatás évében az ún. kiegészítő támogatást is megfizesse a választott jogosult részére.

Mi is az a kiegészítő támogatás?

Az adókedvezményre jogosító igazolásban szereplő összegre jutó adónak minimum 75%-a az ún. kiegészítő támogatás. Ha az adóalap kevesebb, mint 500 millió forint, akkor a támogatásra jutó adót 10%-os kulccsal kell csak számolni. Sávos kulccsal nem lehet számítani a támogatásra jutó adót, tehát ha a 10 és 19%-os kulcsot is használja az adózó, akkor a kiegészítő támogatás a teljes támogatás 19%-a lesz.

Kinek kell adni a kiegészítő támogatást?

  • vagy a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak
  • vagy a támogatási igazolásban szereplő szervezetnek.