Milyen esetekben lehet adómentes a munkavégzéshez biztosított ruházat, és mikor lesz belőle adóköteles juttatás?

Törvényi előírások

A Munka Trvkönyve előírja a munkáltató részére, hogy a munkavégzés során felmerülő költségeket térítse meg a dolgozói számára. A Munkavédelemről szóló trv. pedig előírja, hogy a munkáltató biztosítson minden olyan ruházatot, amit azért visel a munkavállaló, hogy az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse a munkavégzésből, munkafolyamatból, vagy épp a technológiából eredő kockázatot.

Mi a munkaruházati termék?

A törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban előírt módon és feltételekkel rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha és tartozékai munkaruházati terméknek minősülnek. Szintén ide tartozik az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a dolgozó

  • egészségének védelme,
  • a munkakörén kívül hordott ruházatának megóvása

érdekében visel, ha a munkaruházat viselése nélkül

  • a dolgozó egészsége veszélyeztetve lenne,
  • vagy ruházatának nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következne be.

Adómentes az egyenruha, formaruha, védőruha és munkaruha valamint tartozékai a következő területeken is (teljesség igénye nélkül):

  • vízi, légi, közúti közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörben,
  • a posta és távközlés területén a szolgáltatást igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban lévők munkaköreiben,
  • a vízügy területén a gát- és csatornaőri munkakörökben.
  • A szolgáltatási tevékenységet végzők pl. portás, pincér, sportjátékvezető megkülönböztető ruházata és tartozékai szintén adómentesek.

Adómentes lehet-e az utcai viselésre is alkalmas ruházat?

Ha egy eredetileg utcai viselés céljára szolgáló ruházat megfelel a munkáltató elvárásainak, akkor nem felel meg az adómentesség feltétele, amennyiben az adott ruházat alkalmas utcai, illetve a feladat ellátásán kívüli viselésre is. Ebben az esetben azonban kivételről is beszélhetünk. Ha a munkáltató biztosítja a ruházatot és annak viselését megköveteli a munkavégzés során, akkor már fennállhat az adómentesség. Ha például a munkahelyen viselendő ruházatot csak munkahelyi használatra kapja a dolgozó, és az nem kerül a tulajdonába, akkor nem keletkezik bevétele, tehát adókötelezettsége sem. A ruházatnak ilyenkor a cég leltárában kell szerepelnie. Az adómentesség ilyen esetben még úgy is fennáll, ha nem zárható ki a ruházat magáncélú használata.

A kötelezően előírt munkaruha, védőruha juttatás nem lehet a cafeteria csomag része.

Elvárt öltözet

Egyes munkahelyeken, vagy munkakörhöz, beosztáshoz kapcsolódó eseményeken nem lehet akármilyen ruházatban megjelenni. Ilyenkor elvárt öltözetről beszélünk, amely nem minősül munkaruhának. Ha ilyen öltözéket ad a cég, fizet ruhapénzt, ruházati juttatást, akkor ez a juttatás foglalkoztatási jogviszonyból származó szja-, szocho-, szakho- valamint járulékköteles jövedelem lesz.