Bérbe adna? Megmutatjuk, mikor van szüksége adószám kiváltására

Adószám kiváltása, de kinek és mikor?

Bérbe adás során az ingatlanok vagy az ingóságok egyfajta hasznosítása történik, vagy a tulajdonos vagy a vagyoni értékű jog tulajdonosa részéről.  Az SZJA trv. szerint a bérbeadás önálló tevékenység.

Nem minden esetben szükséges a bérbeadónak az adószám kiváltása, vannak azonban esetek, amikor kötelező.

Mikor nincs szükség az adószám kiváltására?

A magánszemély adózó (nem egyéni vállalkozó) akkor nem kötelezett adószám kiváltására, ha csak az ÁFA-trv. szerinti  ingatlan bérbeadási tevékenységet folytatja és nem él az ÁFÁ-t illetően az adókötelessé tétel jogával.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az ingatlan bérbeadása vagy haszonbérbeadása ÁFA-mentes.

Mikor nem ÁFA-mentes a bérbeadás?

A törvényalkotók nem a bérbeadás tárgya szerint határozták meg, mely esetekben adómentes a tevékenység, ezt láthatjuk is a következő felsorolásban. Az adómentesség nem érvényesíthető, akkor ha

  • ha az ingatlanban kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatás történik
  • ha az ingatlanban közlekedési eszköz parkoltatása, elhelyezése történik
  • ha az ingatlannal tartósan egybekötött gépet és egyéb berendezést, vagy széfet adnak bérbe.

 

Hogyan történik az adószám kikérése?

Az adószámot a T101 elnevezésű nyomtatványon kérhetik a magánszemélyek, amelyet itt tölthetnek le.

A nyomtatványt papíralapon vagy elektronikusan lehet benyújtani. Papíralapon két példányban kell eljuttatni a NAV bármely megyei adóigazgatóságához, postai úton vagy személyesen.

Elektronikus benyújtásnál egy példányban, az ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Ha olyan tevékenységet folytat az adóalany, amellyel nem kötelezett ugyan az adószám kiváltására, de nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, akkor szintén a T101 adatlapot kell benyújtania.

Az adózás rendjéről szóló törvény, az Art. szól arról, hogy mikor mentesülhet a magánszemély az adószám kiváltási kötelezettség alól.

Az ingatlan bérbe adója mindig ÁFA-alany

Ha mentesül is a bérbe adó az adóalanyként történő bejelentkezés alól, akkor is ÁFA-alany lesz, és ÁFA-kötelezettségét az ingatlan bérbeadása után rendeznie kell. Ez akkor is érvényes, ha nincs adószáma.

Az ÁFA-trv. nem vizsgálja, hogy a független formában végzett tevékenységen van-e haszna a bérbeadónak, hogy eredményes, jövedelmező-e a tevékenység, mindössze annyi szükséges az adóalanyiság eléréséhez, hogy üzletszerű, tartós, rendszeres legyen a gazdasági tevékenység és ellenérték megszerzésére irányuljon.

Számla vagy nyugta helyett kiadott egyéb bizonylat

Ha nincs is adószáma a bérbeadónak, még akkor is köteles olyan bizonylatot kiállítani, amely megfelel az ÁFA-trv.-nek. Ez a bizonylat nem lehet számla vagy nyugta – hisz nincs adószáma a magánszemélynek. Gondoskodnia kell tehát olyan okirat kibocsátásáról, amely bizonyítja az ügylet teljesítését, és a számviteli törvény szerint számviteli bizonylatnak nevezhető.

Az egyéb számviteli bizonylatnál nincs megkötve az előállítás módja (nyomdai vagy egyéb), és lehet például

  • szerződés
  • megállapodás
  • kimutatás
  • hitelintézeti bizonylat bankkivonata
  • jogszabályi rendelkezés.

A számviteli bizonylatra, -ha nincs adószáma a magánszemélynek, – akkor az adóazonosító jelet kell felírni.