Május elején került a parlament elé egy EKHO-t, KATA-t, KIVA-t, HIPA-t és ÁFA-t is érintő adóváltozások csomag. A tervek szerint az Art. (adózás rendjéről szóló trv.) is módosulna. A bejegyzésben a kisadók és a helyi adók fontosabb várható változásait mutatjuk be.

Adóváltozások KATA adózóknál

EKHO-t érintő változás alapján KATA szerint adózó egyéni vállalkozó nem alkalmazhatja majd az EKHO szerinti adózást.

A következő évtől a nappali tagozatos hallgató nem lesz főállású KATA adózó, tehát csak 25 000 forint adófizetési kötelezettsége lesz.

Amennyiben az adózó adótartozása meghaladja a 100 ezer forintot, a jelenlegi szabályok szerint megszűnik a KATA alanyisága az év utolsó napjával. A módosítási javaslat alapján elkerülhető a KATA szerinti adózás megszűnése, ha az erről szóló határozat jogerőre emelkedéséig megfizeti a tartozását az adózó.

Néhány pontosítás is bekerült az adóváltozásokra vonatkozó módosítási javaslatba:

  • a KATA alanyiság megszűnését követő második évben már újra lehet KATA szerint adózni
  • megerősítik, hogy a KATA adóalany bevételi nyilatkozata bevallásnak minősül a jogkövetkezmények szempontjából
  • megerősítést kapott, hogy a költségek fedezetére és fejlesztési célra kapott támogatások nem jelentik a kisadózó vállalkozó bevételét

Adóváltozások a KIVA-nál

A KIVA szerint adózóknak az adóalanyiság kezdetét megelőző nappal beszámolót kell készíteni, és letétbe kell azt helyezni, valamint közzé kell tenni. Ugyanez vonatkozik a KIVA adóalanyiság megszűnésére, ekkor az utolsó nap lesz a mérlegforduló nap.

Változik az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjára vonatkozó számítás, ha korábban megállapításra került adóelőleg, valamint az esedékességét előíró szabályozás is módosul.

Helyi adók

A határozott időre kiírt helyi adóknál a 3. évtől emelhető az adó mértéke, de csak akkor, ha a naptári évet megelőző év első 10 hónapjában a bevallott adóbevétel nem éri el a naptári évet megelőző második naptári év első 10 hónapjában bevallott, kivetett adóból érkező bevétel felét. Az emelés maximum 30%-os lehet, és vissza kell csökkenteni, ha az adott körülmények fennállnak. Ez az új szabályozás csak azokra a helyi adómértékekre alkalmazható, amelyeket ezen módosítás hatályba lépését követően állapítottak meg.

A tervezett adóváltozások között szerepel, hogy előrehozott adónak lehessen tekinteni azt az előre befizetett összeget, amelyet a későbbi kötelezettségre fizettek be és így ez csak jövőbeni adókötelezettségre használható fel, nem lehetséges a visszatérítése sem. Az előrehozott adóról egy bevallást kell benyújtani, ahol meg kell jelölnie az adózónak, hogy mely esedékességű összegekre szeretné azt felhasználni. Ha erről nincs rendelkezés, akkor mindig a soron következő kötelezettségre kell azt felhasználni.

A telephelyek közé bekerül a napelem-erőmű is.

Egyszerűsítések

Egyes korlátozások megszűnnek a bevallásbenyújtás kapcsán, illetve egy újabb terület válik egyablakossá: a cégjegyzésre kötelezett adózó alapítása esetén a NAV elküldi a szükséges adatokat az önkormányzatokhoz, amennyiben azokra a székhely szerinti önkormányzat helyi iparűzési rendelete hatályos. Ha szükség van még más adatra vagy teendőre, akkor az önkormányzatnak kell tájékoztatnia azokról az adózót.