Az iskolarendszeren kívüli képzés -vagy ahogy sokan emlegetik: felnőttképzés- lehet általános, nyelvi, vagy szakmai képzés. A munkáltatók is gyakran finanszírozzák alkalmazottaik részére, amennyiben a munkavégzéshez szükséges ismereteket szerezhetnek a képzés során.

Magánszemély adókötelezettsége iskolarendszeren kívüli képzésnél

Az iskolarendszeren kívüli képzésre küldött magánszemélynek nem keletkezik jövedelemszámításnál figyelembe veendő bevétele, ha a képzés a tevékenysége ellátásának feltételeként történik.

Akkor sem keletkezik adókötelezettség, ha a magánszemély más kifizetőnél végzett tevékenységéhez vagy önálló tevékenységében is tudná hasznosítani a megszerzett ismereteket.

A nem iskolaszerű OKJ-s tanfolyamon történő részvételnél sem merül fel adófizetési kötelezettség, ha ott a munkakör ellátásához szükséges ismeretek megszerzése történik.

Az iskolarendszeren kívüli képzés fogalma

Iskolarendszeren kívüli képzésnél a résztvevők nem állnak tanulói, hallgatói jogviszonyban a képző intézménnyel.

Kiknek finanszírozhatja a munkáltató a képzést?

A magánszemély, akinek a kifizető biztosíthatja a képzést, lehet munkavállaló, vezető tisztségviselő, vagy akár üzleti partner is.

Amennyiben adófizetési kötelezettség merül fel, eltérő adózási kötelezettség keletkezik a felsorolt magánszemélyek esetében.

Munkavállalónál vagy a társaság tagjánál jogállásra tekintettel keletkezik adókötelezettség. Társas vállalkozás tagjánál a juttatás értéke nem önálló tevékenységből származó jövedelem. Külső személy, üzleti partner esetében egyéb jövedelme keletkezik a magánszemélynek.

Nyelvtanfolyamok

A nyelvtanfolyamok legtöbbször iskolarendszeren kívüli képzések. Ha a nyelvtudás szükséges a tevékenység ellátásához, vagy bizonyíthatóan szolgálja a munkáltató gazdasági érdekeit, hogy a dolgozó nyelvet tanuljon, akkor a nyelvtanfolyam miatt nem keletkezik adóztatandó bevétele a magánszemélynek. Ez független attól, hogy a nyelvoktatást a munkáltató biztosítja, vagy a nevére szóló számla alapján téríti a dolgozójának.

Iskolarendszeren kívüli képzés a Tao-trv.-ben

A Tao. trv. alapján a társas vállalkozásoknál a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, vezető tisztségviselője, tevékenységében közreműködő tagja, korábban munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasa, vagy az előzőek közeli hozzátartozója részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg és az azokhoz kapcsolódó, az államháztartás valamely alrendszere számára történt befizetés.

Ha a külső személynél bevételnek minősül az iskolarendszeren kívüli képzésre kifizetett összeg, akkor azt a vállalkozás sem számolhatja el elismert költségként.

Képzéshez kapcsolódó költségek

 

A képzés helyére történő utazás, a szállás és étkezés költsége hivatali, üzleti utazás keretében felmerülő költségnek minősül a munkáltatói elrendelés alapján történő iskolarendszeren kívüli képzésnél.

Utazási költség nemcsak a közösségi közlekedésnél felmerült kiadás is lehet, hanem a saját gépkocsi használat is. Ilyenkor érdemes kiküldetési rendelvényt használni. Kiküldetési rendelvénynél nem keletkezik bevétele a magánszemélynek, ha a kapott összeg nem haladja meg az igazolás nélkül elszámolható mértéket.

Igazolás nélkül a norma alapján számított üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett ár szorzataként megállapított költség számolható el, a kilométerenkénti 15 forintos normaköltséggel. Ezt a saját és a közeli hozzátartozó tulajdonában álló, vagy általuk zártvégű lízingbe vett személygépkocsiknál is lehet alkalmazni. Ha nem saját tulajdonú az autó, akkor csak útnyilvántartással számolhatóak el a kiadások. A kapott összeg költségtérítés, amelyet bevételként kell figyelembe venni, és ezzel szemben számolhatók el az Szja-trv. alaján az üzemanyaggal és az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek.

Adózási kötelezettség is keletkezhet

Ha nem szükséges a munkakör ellátásához az adott iskolarendszeren kívüli képzés, akkor az ezzel kapcsolatos valamennyi költség munkaviszonyból származó jövedelem lesz a magánszemélynél és adózási kötelezettség keletkezik.