Az adóbevallás május 21-i elkészítési, kiegészítési határideje miatt is fontos, hogy adózás témában tisztázásra kerüljön, milyen ajándékok után kell a magánszemélynek adót fizetnie. A NAV tájékoztatás szerint a magánszemélytől kapott vagyontárgy, szolgáltatás adómentes, ezeket nem kell szerepeltetni a bevallásban.

Magánszemély adózás alá vont jövedelme

Az szja trv. alapján a magánszemély minden jövedelme adóköteles (főszabályként). Jövedelem a más személytől megszerzett bevétel, vagy ennek a bevételnek a trv. szerint elismert költséggel csökkentett része, illetve ennek a bevételnek a trv-ben meghatározott hányada. Bevétel a magánszemély által ettől eltérő jogcímen és bármilyen formában (akár pénzben, akár nem) mástól megszerzett vagyoni érték. A más helyett teljesített befizetés szintén nem pénzben megszerzett bevételnek minősül.

A más magánszemély részére más magánszemély által ingyen vagy kedvezményes áron juttatott vagyoni érték adómentesnek minősül. Ez a szabály nem alkalmazható akkor, ha a juttatás a magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra tekintettel, vagy azzal összefüggésben történik.

Az adózás kötelezettsége tehát fennáll, ha a saját zsebből történő juttatás összefügg a juttató vagyonszerzésével. Így például amennyiben egy magánszemély megírja egy barátja pályázatát, és ezzel sikeresen hozzájárul a pályázat megnyeréséhez, majd a barát hálából befizeti egy utazásra, akkor itt felmerül az adózási kötelezettség, az útra befizetett összeg a magánszemély barát egyéb jövedelme lesz.

Körülmények mérlegelése

Az Art. (adózás rendjéről szóló trv.) alapelvei alapján kell alkalmazni a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, és alkalmazni kell a valódisági klauzulát. Ezek alapján:

  • nem minősül az adótörvények alkalmazásában rendeltetésszerű joggyakorlásnak az a szerződés, amelynek célja az adótörvények megkerülése,
  • az adóhatóság egy eljárás során a szerződést, ügyletet valódi tartalma szerint fog minősíteni.

A fentiek alapján, és a példánál maradva, ha a barát nem kap munkadíjat, megbízási díjat, jutalékot, sikerdíjat „hivatalosan” a közreműködésért, segítségért, akkor a nagyvonalú nyertes hálából adott utazásának értéke adóköteles lesz.

Adó és járulék mértéke

A fizetendő adó mértéke 15%, az egészségügyi hozzájárulás 19,5%. A kötelezettség keletkezésének napja a befizetés teljesítésének napja. Az szja és az eho alapjának a jövedelem 84%-át kell tekinteni. A befizetés teljesítésének napja szerinti negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetni az adót és a járulékot.

Illetékfizetés

Az illetékekről szóló trv. alapján az ingyenes vagyonszerzés az ajándékozás tárgya lenne, de mivel mentes az illeték alól az olyan ajándék, amely után a megajándékozottnak szja-t vagy eho-t kell fizetnie, ezért itt nem kell megfizetni az illetéket.