Várhatóan javulni fog az adófizetési morál a NAV új rendszere, az adózás minősítése révén. Megbízható, valamint kockázatos kategóriákat hoznak létre, a besorolás a cégbejegyzésre kötelezett adózókra vonatkozik.

Kiket minősít a NAV?

Egyéni vállalkozók, valamint magánszemélyek nem lesznek a besorolás alanyai. Az első negyedév adatai alapján értesítést kapnak az adózók az adózás minősítése témában. Ha félévkor nem kap értesítést az adózó, akkor ez azt jelenti, hogy a „normál” adózó kategóriában marad. A kapott értesítés tartalmát, az adózás minősítését lehet vitatni, ekkor az adóhatóság részére kifogást kell benyújtani.

Megbízható adózó

Az adózás minősítése eredményeképpen megbízható adózó az lehet, aki legalább 3 éve működik, vagy áfa-regisztrált, nincs 500 ezer forintnál magasabb összegben adótartozása és nem kockázatos adózó. Ezen felül a következő feltételeknek is eleget kell tennie, visszamenőleg az előző 5 évben:

  • megállapított adókülönbözete ne legyen több, mint a tárgyévi adóteljesítményének 3%-a
  • nem indítottak ellene végrehajtást, és nem áll csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt, sem fokozott adóhatósági felügyelet alatt
  • nem áll vagy nem állt adószám törlés vagy felfüggesztés hatálya alatt sem.

Ha visszamenőlegesen az adott évben és az azt megelőző két évben a kiszabott és esedékes mulasztási bírság nagyobb, mint a tárgyévi adóteljesítmény 1%-a, akkor nem lehet „megbízható” az adózási minősítés eredménye.

Előnyök

Kisebb mulasztás esetén megúszhatja a bírságot, illetve maximum a törvényben meghatározott összeg fele lehet a büntetés.

Ki lesz az adózás minősítése „vesztese”?

Azok az adózók, akik nagy összegű adóhiánnyal, adótartozással rendelkeznek, illetve szerepelnek a be nem jelentett dolgozókat foglalkoztatók listáján, kockázatos adózóként kerülnek minősítésre. Ide tartoznak azok is, akikre egy éven belül legalább két alkalommal üzletbezárást kért a NAV. Nem kell örökké viselni az adózás minősítésének „bélyegét”, 1 év után megszűnik, vagy a következő negyedéves minősítés alkalmával törli a NAV, ha befizette az adózó a tartozását.

A kockázatos adózóknál a késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat ötszörösét is elérheti, egy esetleges bírságot pedig felemelhetik a törvényi maximum 150 %-ára.

A jogkövető adózás népszerűsítése és elősegítése érdekében az Art. (adózás rendjéről szóló trv.) rendelkezései különbséget tesznek az adózók között abból a szempontból, hogy mennyire követik az előírásokat az adózói tevékenységükben. 2006-tól érvényben van a minősített adózó fogalma, amely körnek különböző előnyöket is biztosít a jogszabály.

Ki lehet minősített adózó?

Az a személy, aki legalább három éve működik, és elévülési időn belül nem volt adóhiánya, nem indított ellene végrehajtási eljárást a NAV, kettőnél több fizetéskönnyítési kérelme nem volt egy naptári évben, és nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, kényszer-törlési eljárás alatt, és a múltban sem volt erre példa a működésében.

Amennyiben kéri az adózó, a NAV az internetes oldalára is felteszi őt, saját nyilvántartásába.

Milyen előnyei származnak az adózónak a jogkövető adózásból?

Az adatbázis célja, hogy segítse az üzleti életben az adózókat, mert a listán szereplés azt közvetíti az üzleti partnerek felé, hogy a minősített adózók megbízható szereplők, és ezzel könnyebb dolguk lehet a hitelkérelmeknél és a pályázatoknál.

Amennyiben fizetési könnyítésre kérelmet nyújtanak be, beadhatnak sürgősségi kérelmet is, amely 15 napos ügyintézési határidőt jelent.

Az EKAER –rendszerben a kockázati biztosíték alóli mentesülés az adózási élenjárók „jutalma”. (A kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozás esetén biztosítéknyújtási kötelezettség terheli az adózót.)

Köztartozásmentes adózói adatbázis

Egy másik adózás szerinti „jutalmazási eszköz” a köztartozásmentes adatbázis, amelyben az adózó neve, adóazonosítója szerepel, ha a közzététel hónapját megelőző hónap utolsó napján nincs adótartozása, sem köztartozása, nem áll csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt és nem függesztették fel adószámát.

2013-tól magánszemélyek is kérhetik, hogy vegyék fel őket az adatbázisba, ha megfelelnek a kritériumoknak.

Hogyan kérhetjük a minősített adózói adatbázisba való felvételt?

A kérelmet a T112 adatlap jelenti, amelyet akár papíralapon, postán, akár elektronikusan is be lehet nyújtani a NAV-hoz. A kérelmen az adózó neve, adószáma, székhelye szerepel.

A kérelmezőnek nem kell személyesen eljárnia, akár képviselője, meghatalmazottja is intézheti, például egy könyvelő iroda. Ebben az esetben azonban szükség van meghatalmazásra, vagy be kell jelölni, hogy állandó meghatalmazása van az adóhatóságnál a képviselőnek.

Adózás szempontjából felülvizsgálat

Azokat az adózókat, akik már felvételt nyertek az adatbázisba, folyamatosan vizsgálja a NAV. Ha a hatóság törli valamely adózási hiányosság miatt a listából, akkor értesíti arról az adózót.