A 2014. augusztusában bevezetett reklámadó szerinti adózás 2015. január 1-jén módosult néhány pontban. A módosítás elsősorban azt szolgálja, hogy egyszerűbb legyen a reklám megrendelőjének adminisztrációja és ne kelljen olyan esetekben megfizetnie a reklámadót a közzétevő helyett, amikor a közzétevő egyszerűen csak elzárkózik ennek teljesítésétől.

A reklámadó szerinti reklám-fogalom

A törvény szerinti reklám megfogalmazást röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy reklám mindazok a közlések, megjelenítési módok, amelyeknek célja, hogy ismertséget vagy értékesítést mozdítsanak elő. Ide sorolják a törvényalkotók a kereskedelmi közleményt is, amely lehet önreklámozás is.

Mikor lesz adóköteles a reklám?

Adózási kötelezettség az olyan reklámok után keletkezik, amelyeket Magyarországon kiadott sajtótermékben, nyomtatott anyagon, szabadtéri reklámhordozón, internetes oldalon, járművön, ingatlanon tesznek közzé. Ha nem Magyarországon adják ki a sajtóterméket, de itt terjesztik, és jellemzően magyar nyelvű a kiadvány, akkor szintén bekerül a törvény hatálya alá. Azért, hogy az adózási kötelezettség ne legyen megkerülhető, bevezették, hogy adózási kötelezettség a reklám megrendelőjére is vonatkozik, azonban csak akkor, ha a reklám közzétevője nem fizeti meg a reklámadót.

Reklám közzétevője, mint az adózás kötelezettje

A hazánkban letelepedett médiatartalom-szolgáltatóknak, vagy azoknak, akik nem telepedtek le, de zömmel magyar nyelven nyújtanak médiatartalmat, illetve akik járművet vagy ingatlant, nyomtatott anyagot reklámra hasznosítanak, adózási kötelezettségük keletkezik.

Mikor kötelezett a reklámadóra a megrendelő?

Aki a reklám közzétételére a közzétevővel szerződést köt, szintén alanyává válik a reklámadónak.

Ez a kötelezettség magánszemélyekre nem vonatkozik. Azonban elsősorban nem őt terheli az adózási kötelezettség, hanem a közzétevőt, a továbbiakban ezt a szabályozást tekintjük át.

Nyilatkozat a közzétevő részéről

A közzétevőnek a reklám ellenértékéről szóló számlán nyilatkoznia kell arról, hogy eleget tesz az adózási kötelezettségének a reklámadó tekintetében, vagy más esetben arról, hogy nem terheli a reklám közzététele után adózási kötelezettség. Adótanácsadó tippünk: érdemes erre figyelniük a reklámot megrendelő vállalkozásoknak, hiszen ilyen nyilatkozat hiányában a megrendelőt terheli a reklámadó kötelezettsége, hacsak nem teszik meg a szükséges intézkedéseket.

Változás januártól

Ez év januárjától könnyítettek a megrendelők helyzetén a jogalkotók, és a törvény szövegébe foglalták, hogy amennyiben a megrendelő kérte az említett nyilatkozatot a közzétevőtől, de azt 10 munkanapon belül nem kapta meg, mentesül az adó megfizetése alól. Ezt azonban megfelelő módon igazolnia is kell, valamint erről bejelentést kell tennie a NAV felé.

Szintén nem kell megfizetnie az adót a megrendelőnek, ha a megrendelés napján a közzétevő szerepel a NAV honlapján lévő nyilvántartásban. Ha a nyilvántartásban szerepel a közzétevő, akkor külön nyilatkoznia sem kell arról, hogy őt terheli az adózási kötelezettség.

A változás elsősorban azoknak a hirdetőknek jött jól, akik olyan felületeket vesznek igénybe, ahol rendszeresen nem adtak ki nyilatkozatot az üzemeltetők, pl. a külföldiek által működtetett Google, vagy Facebook.

A nyilvántartás

A NAV azokat az adóalanyokat (reklám közzétevőket) veszi fel a nyilvántartásba, akik időben teljesítik a reklámadóval kapcsolatos adózási kötelezettségüket, illetve akik nyilatkoznak az adóhatóságnak arról, hogy nem terheli őket adófizetési kötelezettség.