Az áfaellenőrzés kiemelt területe a NAV ellenőrzési tevékenységének. Érdemes a vállalkozóknak is tisztában lenniük azzal, hogy milyen támogató források állnak a revizorok rendelkezésére ahhoz, hogy hatékonyan lefolytathassák az ellenőrzést. Az eszközök tárháza évről évre bővül, és így egyre alaposabban felkészült szakemberek látogatják meg a cégeket, akik már a „kiszállás” előtt komoly szakmai munkát fektetnek az adózó tevékenységének feltérképezésébe.

Az ellenőrzés szervezeti háttere

Az áfaellenőrzés elsősorban az „általános forgalmi adó ellenőrzési osztályok” feladata az egyes NAV szervezeteknél. Előfordulhat az is, hogy a „társas vállalkozás ellenőrzési osztály” vagy az „egyéni vállalkozók és magánszemélyek ellenőrzési osztálya” végez áfaellenőrzést. Abban az esetben, ha más témában már ellenőrizték az adott vállalkozást, akkor valószínűleg egy másik NAV szervezeti egység revizora fogja a szükséges áfaellenőrzést elvégezni.

Legalább két ellenőrrel, de nem ritka, hogy hárommal találkozunk ilyenkor. Adótanácsadó munkánk tapasztalata, hogy amennyiben több ellenőr is megjelenik, akkor valószínűleg átfogóbb, mélyebb lesz az ellenőrzés.

Az áfaellenőrzés menete

A korábbi adóbevallások átvizsgálásával az ellenőrök

  • megismerik az adózási előzményeket,
  • felmérik az adózási kockázatokat,
  • következtetnek a gazdasági események irányaira, volumenére,
  • tájékozódnak, milyen iratokat fognak bekérni.

Ha visszaigénylő az adózó, akkor átvizsgálják, hogy ez az export tevékenység miatt van, vagy akár egy nagyobb beruházás miatt, illetve igyekeznek felfedni, nincs-e mögötte visszaélés szándéka.

Belföldi összesítő jelentés

A belföldi összesítő jelentés komoly segítséget jelent abban, hogy áfaellenőrzéskor a beszállítói és vevői láncot felgöngyölítsék a revizorok.  Innentől már adódik a lehetőség, hogy kapcsolódó vizsgálatokat folytassanak le akár egyidejűleg a cégeknél.

A partnerek korábbi ellenőrzéseinek eredményeit is előveszik, és akár a korábban már lezárt vizsgálatot végző revizorokkal is felvehetik a kapcsolatot.

Ha közösségen belüli ügyletekről van szó, akkor egy VIES nevű adatbázisból informálódnak az ellenőrök, amely tartalmazza a különböző tagállami adózók egymás közti ügyleteit.

Egyéb tájékozódási lehetőségek

A korábbi bevallásokon kívül a makrogazdasági adatokból is kiindulhatnak a revizorok. Például az adott tevékenység szezonális jellegét, vagy az ágazat statisztikai adatait is vizsgálhatják, és összevethetik ezeket a vállalkozásról kialakult képpel.

A tulajdonosok, vezető tisztségviselők gazdasági előélete sem ritka elem az áfaellenőrzéseknél. Átnézik, van-e még érdekeltsége máshol is az adott személynek, és ott milyen kockázati faktorok vannak az adózásban. Az adóhátralék, a felszámolási eljárás, az észrevételes eredménnyel zárt revízió mind „értékes” háttérinformáció az adóellenőr számára.

Online pénztárgépek

Nem oly rég történt még az online pénztárgépek bevezetése a forgalomba, de valószínűleg hamarosan igen jól hasznosítja a belőlük nyert adatokat a NAV.  A múlt forgalmi adataiból könnyen tudnak becslést készíteni későbbi időszakhoz, már az ellenőrzés tényleges megkezdése előtt.