A szálláshely-szolgáltatásokat sokszor nyújtják együtt kiegészítő szolgáltatásokkal, ezért érdekesek lehetnek a fő és mellékszolgáltatásokra vonatkozó áfaszabályok.

Áfaszabályok a fő- és mellékszolgáltatásoknál

Az értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó költségek beletartoznak az adóalapba, akkor is, ha külön szerződés alapján nyújtják őket. Az áfatörvény ezen szabálya alapján a főszolgáltatás adókulcsával adóznak a kapcsolódó mellékszolgáltatások.

Mindenképp meg kell határozni, hogy két vagy több szolgáltatás nyújtása esetén melyik lesz a főszolgáltatás, amely meghatározza a tevékenység adómértékét.

A járulékos költség csak akkor értelmezhető, ha egyazon adóalany nyújtja a főszolgáltatást és a mellékszolgáltatást. Azonban semmi sem zárja ki, hogy az adózó által közvetített szolgáltatásként továbbnyújtott szolgáltatást is melléktevékenységnek tekintsük.

Elsősorban azok a szolgáltatások tekinthetők mellékszolgáltatásoknak, amelyek elősegítik a főszolgáltatás megrendelését, vagy kiegészítik a főtevékenység megvalósulását.

A főtevékenységhez járulékosan kapcsolódó melléktevékenységek a főtevékenységgel azonos adómértékkel adóznak.

Mit tekinthetünk kapcsolódó melléktevékenységnek?

  • A főtevékenység értékéhez hasonlítva kisebb nagyságrendet képvisel,
  • elősegíti, kiegészíti a főtevékenység megvalósulását,
  • a melléktevékenység a főtevékenység vállalásának, megvalósulásának következményeként szokásosan előfordul.

Előfordulhat, hogy az a tevékenység, amely kiegészíti a főtevékenység megvalósulását, nagyobb részt képvisel a főtevékenységhez képest. A legtöbb esetben azonban a főtevékenység adómértéke határozza meg az egész szolgáltatás, értékesítés adómértékét. Az egyes részszolgáltatások részletes vizsgálata után dönthető el, hogy egy adott mellékszolgáltatás melyik főszolgáltatás adóalapjába épülhet be.

Önálló értékkel bíró és nem bíró szolgáltatások

A szálláshely-szolgáltatásnál először is az önálló értékkel bíró és önálló értékkel nem bíró szolgáltatások között kell különbséget tenni.

Mi sorolható az önálló értékkel nem bíró szolgáltatásokhoz?

Ha olyan csomagot vesz igénybe a vendég, amelynél kisebb értékű és kevesebb tartalmú szolgáltatáscsomag nem vehető igénybe, akkor alapcsomagról beszélünk, amely az adóalap megállapításánál az áfatörvény 70. §-a alapján kezelendő. Az önálló értékkel nem bíró szolgáltatások a szálláshely-szolgáltatás járulékos költségének minősülnek. Ide sorolhatjuk a szoba árában foglalt reggelit, welcome drinket, szaunahasználatot. Itt fennáll az, hogy a vendég akkor sem fizet kevesebbet, ha nem veszi igénybe ezeket a járulékos szolgáltatásokat.

Azok a szolgáltatások, amelyek önálló értékkel bírnak, megtartják önálló jellegüket, és a rájuk vonatkozó adómértékkel adóznak. A számlán tételesen kerülnek feltüntetésre, a rájuk vonatkozó adómértékkel. Ide tartozik a minibárból történő fogyasztás, vagy a masszázs, ezen szolgáltatásoknál 27% az adómérték.

A járulékosság kérdését az dönti el, hogy az adott szolgáltatás az alapcsomag része-e. Amennyiben egy szolgáltatás része az alapcsomagnak, az áfaszabályok alapján a főszolgáltatással azonos adókulccsal adózik, ha alapcsomagon kívül igénybe vett szolgáltatásról beszélünk, akkor az a saját adókulcsával adózik.

Áfaszabályok speciális szolgáltatásoknál

A gyógyszolgáltatások tipikusan a főszolgáltatástól elkülönült szolgáltatásnak tekintendők, saját adómértékkel adóznak. Ha nem felelnek meg az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó adómentesség feltételeinek, akkor az általános, 27%-os kulccsal adóznak.

Szintén tipikus elkülönült szolgáltatás a konferenciaszervezés. Ha a szálláshely csak a termet adja bérbe, és nem fejt ki egyéb szervező tevékenységet, és biztosítja a résztvevők szállását is, akkor a terembérletet a szállástól külön, önálló értékkel bíró szolgáltatásként, a saját adómértékével számlázzák. Ekkor a szálláshely-szolgáltatás az 5%-os, saját adókulcsával adózik. A konferencia alatt nyújtott egyéb szolgáltatásoknál az adómérték attól függ, hogy azok önálló értékkel bíró szolgáltatások, vagy sem.