Az alapítványi kifizetés lehet adómentes, de egyes esetekben SZJA terhet jelent a kedvezményezettnek. Célszerű az alapítványnak megvásárolni a kedvezményezett számára szükséges dolgokat, és az illetékfizetési kötelezettség figyelembevételével átadni.

Alapítvány létrehozása

Alapítványt gazdasági tevékenység folytatására nem lehet létrehozni. Az alapító okiratban le kell írni, hogy milyen tartós cél finanszírozására hozzák létre az alapítványt, akár egy magánszemély kedvezményezett megnevezésével.

Az alapítványnál nincsenek tagok, mert nem tagokat, hanem vagyont egyesít (az egyesület tagokat egyesít). Itt alapító és vagyont felügyelő kuratórium van. Alapítóból lehet több is, több alapító együttesen gyakorolja az alapítói jogokat. A kuratóriumban legalább 3 természetes személynek kell lennie, akik közül legalább 2 rendelkezik állandó belföldi lakóhellyel. Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Alapító azonban lehet a kedvezményezett hozzátartozója, de ezt az esetet szigorúan szabályozza a törvény. Ilyen például, amikor a kedvezményezett a beteg gyermek, és az alapító a szülő.

Felügyelőbizottságot nem kell kijelölni, azonban ha működik, akkor az alapítói jogok gyakorlójának tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Közhasznú alapítvány

A közhasznúsághoz közfeladatot kell ellátnia az alapítványnak. A közfeladat a társadalom számára hasznos, tehát ha egyetlen személy gyógyulására hozzák létre az alapítványt, akkor az nem lehet közhasznú. Adókedvezményekhez csak közhasznú alapítvány juthat hozzá, 1%-ot is csak ilyen alapítvány gyűjthet. Közhasznú státuszt szerezni közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétellel lehet, amit a bíróságnál kell kezdeményezni, legalább két lezárt üzleti év után.

Az alapításkor kell arról dönteni, hogy egy bankszámlára teljesíti az alapítvány az alakuláshoz szükséges vagyont, vagy befizeti a házipénztárba. Ez utóbbit ügyvéd előtt igazolni kell.

Alapítványi kifizetés

Az alapítvány adómentesen nem adhatja át a pénzt a kedvezményezett részére. Ha közhasznú alapítványi kifizetés történik, akkor maximum a minimálbér 50%-áig havonta adott támogatás lehet SZJA-mentes. A nem közhasznú alapítványnál csak akkor adómentes a nyújtott támogatás, ha a kedvezményezett szociálisan rászoruló és a segély vagy ösztöndíj címén kapja a támogatást.

Alapítványi kifizetés helyett saját nevére történő beszerzés

A legjobb választás, ha az adományokat közvetlenül a cél szerinti tevékenységre fordítják, és nem történik alapítványi kifizetés készpénzben a kedvezményezett részére. Ha gyógyításra jött létre az alapítvány, akkor célszerű, ha az alapítvány vásárolja meg a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, a saját nevére.

Tárgyi eszköz átadása

Ha tárgyi eszköz átadásáról van szó, akkor akár illetékfizetési kötelezettség is felmerülhet.

Nem kell ajándékozási illetéket fizetni, ha az ajándékozás közérdekű kötelezettségvállalás alapján történik, vagy ha jótékony célú közadakozásból származik.

Az ajándékozást be kell jelenteni az adóhatóság felé. Az illetékkötelezettség keletkezésétől számított 30 napon belül be kell nyújtani a vagyonszerzést rögzítő irat eredeti és másolati példányát, vagy az irat hiteles, elektronikus másolati példányát.