Az állami támogatás – költségvetési támogatás – adhatóságának feltétele, hogy a cég munkaügyi kapcsolatai rendben legyenek. Azzal, hogy pontosan mit takar a rendezett munkaügyi kapcsolatok, sok cég nincs tisztában, és ezért komoly költségvetési támogatási összegektől eshetnek el.

Törvényi meghatározás

A 2011. évi CXCV. trv. az államháztartásról határozza meg konkrétan azokat a szempontokat, amelyeket mérlegelni kell egy állami támogatás kifizetése előtt. A három fő szempont:

  • rendezett munkaügyi kapcsolatok (államháztartásról szóló trv. alapján)
  • köztulajdonban álló társaság esetén a takarékosabb működésről szóló trv. (2009. évi CXXII. trv.) közzétételi kötelezettségének teljesítése
  • átlátható szervezet (2011. évi CXCVI. trv. a nemzeti vagyonról alapján).

Mikor nem elégíti ki a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét a vállalkozás:

  • bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén – a kötelezettség eredhet az Art. (adózás rendjéről szóló trv.) vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló trv. előírásaiból
  • életkori feltételekre vonatkozó előírások megsértése esetén – a Munka törvénykönyvében szereplő vagy a munkavállalói jogalanyiságal kapcsolatos feltételek
  • a bér kifizetésére és a kifizetés határidejére érvényes megegyezés megsértése esetén – munkaszerződés, kollektív szerződés, jogszabály megsértése, minimálbér összegénél kevesebb fizetés
  • munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos nyilvántartásba vételi szabályok áthágása esetén
  • egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség megsértése esetén – ha ezek miatt bírságot szabtak ki vagy költségvetési befizetési kötelezettséget mértek egy cégre

Az állami támogatások tehát a fentiek esetén nem fizethetőek ki a vállalkozás számára.

Két éven belül

Ha a hatóság, bíróság az állami támogatás igénylési időpontját megelőző 2 éven belül egy korábbival azonos jogsértés miatt szabta ki a bírságot, akkor az állami támogatás nem fizethető ki. Tehát ahhoz, hogy elessen a cég az állami támogatástól, 2 éven belül kétszer kell az adott jogsértést elkövetnie.

Ha több telephelye van a vállalkozásnak, akkor telephelyenként kell vizsgálni a 2 évet.

Harmadik országbeli munkavállaló engedély nélküli foglalkoztatása esetén már egyetlen jogsértés is elegendő ahhoz, hogy elveszítse a cég a jogosultságát az állami támogatásra.

Hogyan lehet igazolni a rendezett munkaügyi kapcsolatokat az állami támogatás érdekében?

Az állami támogatás igénybevételéhez szükséges igazolásokat be lehet szerezni a munkaügyi hatóságoktól (kormányhivatalokban), a NAV-nál, az Egyenlő Bánásmód Hatóságánál vagy a bányahatóságtól. Ugyanezen szervek, és az idegenrendészeti hatóság valamint a bíróságok büntetése, ítélete miatt válhat a cég rendezetlen munkaügyi kapcsolatú céggé.