Az adólevonás alkalmazásával beszerzett termék áruminta formájában történő továbbadása keletkeztethet-e adófizetési kötelezettséget? Beszerzéskor jogosan történt-e az adólevonás érvényesítése?

Ingyenes termékátadás

Az áfa-trv. alapján ha egy átadott termék beszerzésekor az adóalanyt áfalevonási jog illette meg, akkor azok az esetek is ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősülnek, amelyeknél nem vállalkozásidegen céllal ingyenesen történik a termékátadás.

Tehát az ingyenes termékátadás adózási pont, amelyről számlát kell adni. Ha már beszerzéskor ismert a cél, hogy ingyenes átadásra kerül a termék, akkor nem lehet szó levonható adóról. Így viszont adófizetési kötelezettség sem keletkezik az ingyenes átadáskor.

Áruminta speciális esete

Vegyünk egy termelő céget, például egy pékséget, amely termékkóstolókat is tart. Felmerül a kérdés, hogy a beszerzett alapanyag miatt – amelynél beszerzéskor levonta az áfát – keletkezik-e adófizetési kötelezettsége az ingyenesen osztogatott áru miatt.

Az áruminta fogalma az áfa-trv. alapján: az adóalany által, vállalkozási célból a termék más tulajdonába, ingyenesen történő átadása. Az áruminta átadása a trv. szerint nem jár adófizetési kötelezettséggel, függetlenül attól, hogy a termék beszerzésekor, vagy az alapanyagok beszerzésekor az adózót megillette-e az áfalevonási jog.

Áruminta értéke

A kis értékű termék meghatározása egyszerű, a trv. meghatároz egy 5000 ft-os értékhatárt. Az áruminta esetén azonban nincs ilyen könnyű dolgunk. Az áruminta a képviselt termék kisebb és jellemző része vagy mennyisége, amelyet azért adnak át, hogy bemutassák a képviselt terméket, és fizikai állapotánál, illetve vagyoni értékénél fogva nem alkalmas más cél elérésére.

Termékminta átadásával megvalósuló célok

A termékminta átadásának célja, hogy népszerűsítse azokat a termékeket, amelyeknek a minták példányait adják. Céljuk, hogy a potenciális vevő képet kapjon a termék minőségéről, és megbizonyosodjon arról, hogy hordozza-e a termék az általa keresett tulajdonságokat.

Nem lehet cél a termékmintával az, hogy olyan termék mentesüljön az adózás alól, amelynek célja a fogyasztói szükséglet kielégítése.

Áruminta megjelenési formája

Kérdés, hogy a termékminta csak olyan formájú termék lehet-e, amelyet a kereskedelmi forgalomban nem lehet kapni. Sok esetben csak a termék végső formájának megfelelő mintapéldány lehet az előzménye az értékesítésnek, ezért nem mondhatjuk, hogy a termékmintának mindig el kell térnie az általa képviselt terméktől.

Nincs olyan kötelezettsége az áruminta átadójának, hogy fel kell tüntetnie az átadott dolgon annak áruminta jellegét. Áruminta tehát nem csak a kereskedelmi forgalomban nem elérhető formájú termék lehet.

Áruminta adható a közvetlen potenciális vásárlónak, vagy annak, aki potenciálisan promotálhatja azt (például zsűrik, üzletkötők).

Adózó által felhasznált termékminták

Amikor az adóalany saját maga használja fel a termékét vállalkozási célból, szintén nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek. Ilyen eset a minőség-ellenőrzés, termékteszt. Nem a saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítése a cél, tehát az áfa tárgyi hatályán kívül eső ügylet valósul meg.