A munkáltatónak érdemes rugalmasan fordulnia a munkába visszatérő kismamákhoz, hiszen atipikus foglalkoztatás révén akár a legelkötelezettebb dolgozói lehetnek a vállalkozásnak.

A részmunkaidős atipikus foglalkoztatás

A legegyszerűbben kivitelezhető megoldás a részmunkaidős foglalkoztatás. A KSH adatai alapján rendkívül alacsony a részmunkaidős foglalkoztatási arány, ami azért is érdekes, mert egy jogszabály alapján az anyák ezt kérhetik is a foglalkoztatótól. Az Mt. alapján a gyermek 4 éves koráig  – illetve három vagy több gyermek esetén a gyermek 6 éves koráig – köteles a munkáltató a szerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre változtatni. Ez nem opció, ez egy kötelezettség a munkáltatónál, ha az anya kéri.

Előfordul, hogy a munkáltató nem tudja visszavenni semmilyen munkakörbe a dolgozót, és valós, okszerű indoka van a munkaviszony megszüntetésének. Ilyenkor részmunkaidőben sincs kötelezettsége foglalkoztatni a munkavállalót. Amikor azonban vissza tudja venni, de nem akarja részmunkaidős lehetőséggel megtenni, akkor munkaszervezési nehézségekre nem hivatkozhat.

Munkakör megosztás

Amikor egy munkakört két vagy több munkavállaló lát el, munkakör megosztásról beszélünk. Ez az atipikus foglalkoztatás nem egyezik meg azzal az esettel, amikor két részmunkaidős dolgozót foglalkoztatnak. Itt egy teljes munkaidős pozíció kerül megosztásra két munkavállaló között. Ez olyankor lehet jó megoldás, amikor egy munkakört mindenképp csak teljes munkaidőben lehet elvégezni.

A munkát azonban akkor is el kell végezni, ha az egyik munkavállaló akadályoztatva van, például beteg. Ekkor a másik dolgozónak helyettesítési kötelezettsége van. A munkaidőt beoszthatják egymás között, nem feltétlen kell ragaszkodni a 4-4 órához. Akár váltva is dolgozhatnak az egyes munkanapokon.

A megfelelő működés érdekében kritikus a megfelelő kommunikáció, a feladatok összehangolása, a személyek kiválasztása.

Az Mt. alapján a munkavállalók és a munkáltató egy munkakörbe tartozó feladatok közös ellátásában állapodik meg. Az egyik munkavállaló akadályoztatása esetén a szerződésben részt vevő valamely más munkavállaló köteles teljesíteni helyette.

Előírások:

  • a kötetlen munkarendre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a munkaidő beosztásra,
  • a munkabér a dolgozókat egyenlő arányban illeti meg – hacsak nincs eltérő megállapodás,
  • a munkaviszony megszűnik, ha a dolgozók száma egy főre csökken.

A távmunka egyre népszerűbb atipikus foglalkoztatás

Kisgyermeknél a távmunka vagy hibrid formája nagy előny a szülők számára. 2022-től az Mt. a távmunka szabályait alkalmazza a korábban home-office-nak nevezett távollétre is.

A dolgozó a munkaidő egy részében vagy egészében a telephelytől elkülönült helyen végzi a munkát. A szerződésben meg kell egyezni a távmunkavégzés szabályairól. Ha nincs eltérő megállapodás, akkor

  • a munkáltató utasítási joga a dolgozó által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
  • a munkáltató az ellenőrzési jogát számítástechnikai eszköz révén gyakorolhatja
  • a munkavállaló a telephelyen legfeljebb egyharmad munkaidőben végez munkát.

Az Mt. alapján a munkavállaló a gyermek 8 éves koráig kérheti a távmunkavégzés lehetőségét, és ezt a munkáltató csak megalapozott indokkal utasíthatja vissza.