Sokan az áfa levonhatóságát értik áfa visszaigénylés alatt, pedig a két kifejezés eltérő fogalmat takar. Az áfa levonhatósága azt jelenti, hogy a fizetendő adó csökkenthető a másnak kifizetett és levonható adóval, míg az áfa visszaigénylés alatt azt értjük, hogy ténylegesen kiutaltatjuk a visszajáró áfát.

Az áfa levonhatósága

Az áfa-trv. ad lehetőséget arra, hogy az adóalanyok a fizetendő adójukat csökkenthessék azzal az áfa-összeggel, amit ők megfizettek azáltal, hogy egy másik adóalany rájuk hárította a termékvásárlás, szolgáltatásnyújtás során.

Az adózók egy adott időszakban keletkezett fizetendő adójuk összegét nem csak az ugyanezen időszak levonható adójával csökkenthetik, hanem korábbi –az elévülési időn belüli – időszakban keletkezett levonható adóval is. Az elévülési dő 5 év, egész pontosan az időszakról benyújtandó bevallás évének utolsó napjától számított 5 év. Ez a különbség a negyedéves és éves bevallók között akár egy teljes év eltérést is okozhat az elévülési időben, egyazon időszak levonható adójával kapcsolatban. Például az idei év első negyedévében keletkezett levonható adó a negyedéves bevallóknál 2019 végéig igényelhető vissza, míg éves bevallóknál 2020 végéig.

Elkésett bizonylat

Az áfa levonhatóságára vonatkozó fent említett szabály segítség a későn kapott bizonylatok esetében. Elkésett bizonylatként azokat említhetjük, amelyek később érkeztek, mint az áfa-levonási jog keletkezésének időszakára vonatkozó bevallás benyújtási határidő. Így egy elkésett bizonylat miatt nem szükséges önellenőrzést végezni, mert az elévülési időn belül gyakorolható később is az adólevonási jog.

Az áfa-levonási időszak megválasztása

Az áfa-trv. szabad választást enged az adózónak, hogy melyik időszakban szeretne áfa-levonási jogával élni. Ezzel a választási lehetőséggel jogszerűen él az dózó, ezért e tekintetben nincs lehetősége önellenőrzése, azaz nem lehet önellenőrzéssel megváltoztatni a választását.

Ha nem választott időszakot, azaz nem vont le áfát, akkor ezt az időszakot önellenőrzéssel korrigálhatja, a le nem vont áfát egy későbbi időszakban önellenőrzéssel figyelembe veheti. Nem feltétlenül elkésett számla miatt fordul elő az, hogy nem gyakorolja levonási jogát a vállalkozás a levonási jog keletkezésének időszakában, hanem lehet az ok egy rendszerhiba vagy emberi mulasztás miatt is.

Adóvisszaigénylésre vonatkozó választási szabadság

Amennyiben az adólevonási jogával él az adózó az adott adómegállapítási időszakban, akkor lehet az áfa egyenlege pozitív vagy negatív. Ha negatív, akkor újra választási lehetősége adódik, hogy azonnal visszaigényli, vagy görgeti, azaz a következő időszakban veszi figyelembe a fizetendő áfa csökkentésére. Az adózó az elévülési idő végéig görgetheti az adó visszaigénylését. Önellenőrzés útján később nem változtathatja meg a görgetés és a visszaigénylés közti választását.

Ha visszaigényel, akkor kérheti

  • a teljes kiutalást
  • részleges kiutalást
  • más adónemre történő átvezetést
  • az összeg adófolyószámlán hagyását.

Érdemes a döntéshez adótanácsadó segítségét kérni, mert a döntés önellenőrzéssel később nem változtatható meg.

Egy korábbi cikkünkben a az ÁFA-bevallásról írtunk, ami itt olvasható.