A csedet elsősorban az anya veheti igénybe, a gyedet azonban az apa is egyszerűen igényelheti. a gyed kiszámítása alapvetően nem tér el az anyák esetében alkalmazandó módszertől.

Mivel a gyed mellett korlátlanul lehet munkát végezni, így gyakori, hogy anyagi okok miatt az apa veszi igénybe, a gyermekkel azonban az anya marad otthon.

Ki veheti igénybe a gyedet?

Az Ebtv. alapján a gyedet igénybe veheti a gyermeket saját háztartásában nevelő

  • biztosított szülő, amennyiben a gyermek születését megelőző két éven belül volt 365 nap biztosítása
  • vagy a csedre jogosult szülő, ha a biztosítási jogviszonya a csedre való jogosultság időtartama alatt szűnt meg, feltéve, hogy a csedre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül volt 365 nap biztosítása.

Gyed kiszámítása – módszertan az apánál

Amikor az apa szeretné igénybe venni a gyedet, akkor gyakran a gyed igénylésétől szeretnék számolni a 365 nap biztosítási időt.  Ez azért fordul elő, mert a gyed a csedet követően, a 169. naptól jár, így sokan gondolják, hogy ez az idő is beszámít a jogosultsági időbe. Azonban mindegy, hogy az apa vagy az anya igényli, ezért a 365 nap mindkét esetben a gyermek születését megelőző 2 éven belül igazolandó.

További feltétel, hogy az apa biztosított legyen az igényléskor.

Mit lehet beszámítani a 365 napba?

A Tbj. 6. §-a szerinti biztosítási jogviszonyok mellett az előzetes 365 nap biztosítási időbe beszámítható

  • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz ideje
  • a köznevelési, szakképző vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmány idejéből 180 nap
  • a rehabilitációs ellátás folyósításának ideje.

Gyed kiszámítása – a naptári nap alapjának számítása

Az anya és az apa gyed naptári nap alapjának kiszámolásában nincs különbség. Az anya gyed naptári nap alapját alapvetően a szülés előtti jövedelem adatok befolyásolják. Az anyánál a gyed jellemzően egybeesik a gyermekgondozásra igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamával.

 Az apa esetében, mivel ő nincs cseden, a szülés utáni időszak lesz releváns.

Apa jövedelmének, biztosítási jogviszonyának vizsgálata

Vizsgálni kell, hogy az apa gyedre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva megvan-e a 180 napi jövedelem. Amennyiben megvan, a gyed alapját a 180 napi jövedelem alapján kell számolni, de ehhez a folyamatos biztosítási idő is szükséges.

Előfordul, hogy nincs meg a 180 napi jövedelem, azonban ezen időszak alatt a jogosultságot közvetlenül megelőző 3. hónap utolsó napjától visszafelé számítva megvan legalább 120 nap jövedelem. Ekkor a gyed alapját a 120 napi jövedelem alapján kell számolni.

A harmadik eset, amikor sem a 180 nap, sem a 120 nap nem vehető figyelembe. Ekkor még mindig rendelkezhet az apa a jogosultság kezdő napját megelőzően 180 nap folyamatos biztosítási idővel. Ekkor a gyed naptári napi alapja az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért tényleges jövedelem.

Ha az előzőek egyike sem járható, akkor a gyed naptári napi alapja a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része. Ez nem alkalmazható, ha a gyedre való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért tényleges jövedelme kevesebb, mint a minimálbér kétszerese.

A gyed maximuma a minimálbér kétszeresének a 70%-a.