Az adójogszabályok több, választható adózási lehetőséget biztosítanak az adózók számára, érdemes áttekinteni időnként, van-e kedvezőbb forma az adott adófizető számára. Azonban határidőkkel is számolni kell, egyes opcióknál a bejelentési határidő elmulasztása a lehetőségről való lemaradást jelenti.

A 2024 évi jobb adózási pozíció érdekében még van idő egyes lehetőségeket megvizsgálni, és áttekinteni, hogy a feltételeknek való megfelelés mellett kedvezőbb lesz-e az adott választható adózási lehetőség.

Kiva után társasági adózás

A kiva év közben bármikor választható, de a kiváról társasági adóra áttérni csak év végén lehet, december 1. és december 20. között. A kivaalanyiság megszűnhet a törvény alapján is év közben, például ha meghaladja a 6 milliárdot a vállalkozás bevétele, vagy ha a létszám meghaladja a 100 főt, illetve akkor is, ha megváltozik az üzleti év mérlegfordulónapja.

A kiva egy egyszerűsített adónem, kiváltja a szocho és a tao megfizetését. A kiva előnyös, ha jelentős számú alkalmazottat foglalkoztatnak, ha növekedési szakaszban van a társaság és a nyereségét visszaforgatja a működés érdekében.

Néhány eset, amikor érdemes lehet megvizsgálni, nem lesz-e előnyösebb egy másik adózási forma a kiva helyett:

  • a társaság költség-, vagy bevételstruktúrája megváltozik
  • nagyobb tranzakciókat tervez
  • a következő évben valószínűleg a törvény alapján megszűnne a kivaalanyiság.

Az utolsó esetnél az adóév végi áttérés adminisztratív könnyebbséget jelent.

A társasági adózásra való áttérésről december 1. és 20. között kell nyilatkozni.

Az áfa terén is van választható adózási lehetőség

Az áfa trv. szerint a beépítetlen ingatlan értékesítése (építési telek kivételével), a két évnél régebben használatba vett beépített ingatlan értékesítése és az ingatlanok bérbeadása mentes az áfa alól.

A törvény azonban választási lehetőséget biztosít, és az ilyen ingatlanok értékesítésére és bérbeadására is választható az áfa adózás, valamint a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanoknál is. Azon adózóknál érdemes megfontolni a döntést, akik a bejövő és kimenő oldalon nagyobb értékű ingatlanértékesítési, bérbeadási tranzakciót folytatnak.

A tevékenység megkezdését megelőzően lehet választást tenni, és a választás évét követő 5. naptári év végéig nem lehet ettől eltérni. Az időszak letelte utána a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig lehet nyilatkozni a tárgyév vonatkozásában.

Ha a tevékenység megkezdése után születne meg a döntés, akkor a választást a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig kell megtenni.

Alanyi adómentesség

Bizonyos körülmények fennállása esetén az alanyi adómentesség is választható adózási forma. A választás egy naptári évre szól, a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig lehet megtenni a bejegyzést.

Pénzforgalmi elszámolás, kisvállalkozások számára választható adózási lehetőség

A pénzforgalmi elszámolás választásának határideje az adott évet megelőző év utolsó napja. Amennyiben emellett dönt a vállalkozás, nagy valószínűséggel az adózó likviditási helyzete indokolta a döntést. A fizetendő áfa összegét ugyanis csak akkor kell megállapítani, amikor az adott ügylet ellenértékét a vevő megtérítette. A levonási joggal is csak akkor élhet az adózó, ha megfizetett az ellenértéket.

A választás feltétele, hogy

  • az adózó kisvállalkozásnak minősüljön, gazdasági céllal belföldön letelepedett vállalkozás legyen,
  • ne álljon csőd- vagy felszámolási eljárás alatt
  • az áfa nélkül számított éves bevétele nem haladhatja meg a 125 millió forintot sem a tárgyévet megelőző évben, sem a tárgyévben.