Az iparűzési adó alapjának, a nettó árbevételnek a meghatározása az adózás különböző formáinál eltérő. Az adónemet szabályozó törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. trv. a nettó árbevétel összegéből indul ki, illetve a nettó árbevétel nagyságától teszi függővé az egyszerűsített nettó árbevétel megállapítást. Ez utóbbinak feltétele, hogy a vállalkozás éves nettó árbevétele ne haladja meg a 8 millió forintot.

Iparűzési adó alapja a számviteli trv. hatálya alá tartozó vállalkozásoknál

Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek a számviteli trv. hatálya alá tartoznak, a nettó árbevételt a számviteli trv. szerint, az értékesítés nettó árbevétele alapján számolják. A nettó árbevételt csökkenti a Tao trv. szerinti jogdíjból származó árbevétel, valamint a felszolgálási díj. Továbbá  csökkenti a ráfordításként elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó és az a népegészségügyi termékadó is, amit az alkoholtartalmú termékek után állapít meg a cég. Az adóráfordítások akkor csökkentik a nettó árbevételt, – és így az iparűzési adó alapját, – ha azok a nettó árbevétel részeként kerülnek könyvelésre.

SZJA trv. szerinti egyéni vállalkozó

Az SZJA trv. szerint adózó egyéni vállalkozó illetve őstermelő nettó árbevételének meghatározása során a tevékenységvégzéssel közvetlen összefüggésben kapott, áfa nélküli ellenértéket kell figyelembe venni.  A nettó árbevétel tartalmazza a kompenzációs felár címén kapott összeget is. A trv. alapján azok a bevételek, amelyeket egyéb bevételként kell elszámolni, nem számolódnak be a nettó árbevételbe. Tehát nem részei az iparűzési adó alapjának. Ilyenek a támogatások, a biztosítók térítései, vagy egy tárgyi eszköz értékesítése.

Katás adózók

Katázó vállalkozásoknál minden kisadózói bevétel nettó árbevétel, tehát még a banki kamat vagy a tárgyi eszköz értékesítésének bevétele isl Ez azt jelenti, hogy ezek után is iparűzési adót kell fizetni.

Kiva szerint adózók iparűzési adó alapja

Kiva adózóknál a nettó árbevétel a kiindulási alap, amelyből le kell vonni a jogdíjból származó bevételt, a regisztrációs, jövedéki és népegészségügyi termékadót.

Eva – ellentmondás az iparűzési adó alapjának számításában

Eva alanyoknál a számviteli trv. szerinti nettó árbevétel lesz az iparűzési adó alapjaként szolgáló nettó árbevétel. Eva alanyok esetében az Eva trv. az áfát is az árbevétel részének tekinti. Ez egy ellentmondás, mert az iparűzési adóról szóló helyi adó trv. csak a számviteli trv. szerinti nettó árbevételre utal, ez pedig nem tartalmazza az áfát. Mivel azonban az eva alanyok áfafizetésre nem kötelezettek, ezért számukra az áfával növelt értékesítési árbevétel után kell iparűzési adót fizetni.