A készpénzes fizetés visszaszorulásával a bankkártyával fizetett borravaló vált általánossá. Kérdés, hogy az szja-trv. által is biztosított adómentesség vajon hogyan alkalmazható akkor, ha kártyás fizetéssel adja a vendég?

A  borravaló főszabályként adómentes

Az szja-trv. 1. sz. melléklete alapján a borravaló főszabályként adómentes jövedelem. A jogszabály alapján adómentes a felszolgálási díj címén megszerzett bevétel, és a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló.

Bankkártyával fizetett szervízdíj

A bankkártyával fizetett borravaló is önkéntes, ebben különbözik a felszámított szervízdíjtól. Ettől azonban a bankkártyával fizetett szervízdíj még borravalónak minősül és közvetlenül a felszolgáló munkavállalókat illeti meg. Hogyan befolyásolja a fizetési mód annak adójogi megítélését és annak közvetlen jellegét?

Megállapodás a borravalóról

A Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül a dolgozó harmadik személytől nem fogadhat el díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel. A borravaló kezeléséről is meg kell állapodnia a dolgozónak a munkáltatóval. A megállapodás tartalma alapvetően meghatározza az adófizetési kötelezettséget.

A bankkártyával fizetett borravaló nem közvetlenül kapott jövedelem

Ha szigorúan alkalmazzuk az szja-trv. rendelkezését, akkor csak a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló lehet adómentes juttatás. A bankkártyás fizetéssel adott borravaló elsőként a munkáltató bankszámláján kerül jóváírásra, és a vállalkozás bevételét képezi. Így ez a tétel már közvetett jellegű, azaz a kártyával fizetett borravaló a magánszemély bérjövedelmeként adóköteles és járulékköteles jövedelem.

A borravalót érintő áfával kapcsolatos rendelkezések

Az áfát érintő kérdések is felmerülhetnek a borravaló vonatkozásában. Az áfa-trv. 65 §-ában találunk erre vonatkozóan utalást.

Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén az adó alapja a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől, akár harmadik féltől. Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője önként borravalót ad a szolgáltatás rögzített árán felül, akkor a borravaló nem minősül ellenértéknek. Ennek magyarázata, hogy a borravaló nem kötelező, összege előre nem meghatározott. A borravaló tehát nem része a nyújtott szolgáltatás adóalapjának.

Borravaló megjelenése a házipénztárban

Az online pénztárgép üzemeltetése is kérdéseket vethet fel a borravaló kezelésével kapcsolatban. Amikor a borravaló összege a házipénztárban megjelenik, és nem különítik el az egyéb címen elhelyezett összegektől, akkor olyan bevételnek kell tekinteni, amely kapcsán bizonylatkiállítási kötelezettsége keletkezik a vállalkozásnak. Ekkor az adóügyi bizonylatok között is felsorolt „pénzmozgás bizonylat” alkalmas arra, hogy bizonylatoljuk a borravalót. Az NGM Pénztárgép rendeletének 4. sz. melléklete alapján a pénzmozgást bizonylattal kell kísérni minden olyan tranzakciónál, ami nem értékesítéshez, vagy sztorno illetve visszáru bizonylat kibocsátáshoz kötődik, de módosítja a fióktartalmat. A bankkártyás befizetések és a bankszámlára utalással kerülő tételek is ide tartoznak. Ezzel kimondhatjuk, hogy a borravaló összegéről pénzmozgás bizonylatot kell kiállítani. A borravalóról készült pénzmozgás bizonylatot nem köteles az adózó a szolgáltatás igénybevevőjének átadni.