A bejelentés nélküli foglalkoztatás ellen a NAV szigorúan és komoly bírságokkal lép fel. Nem csak mulasztási bírságot szab ki a cégre, de egy második alkalom után már becsléssel adóalapot is számolnak, amely mellé adóbírságot és késedelmi pótlékot is kiszabnak.

Ha csak egyetlen próbanapra is hívják be a munkavállalót, azonnal jelezni kell a könyvelőnek, hogy akár csak az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül is, de jelentse be őket. Az egyszerűsített foglalkoztatás után 4 ezer forintból megúszhatóak a közterhek, nem érdemes milliós bírságot kockáztatni.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás megállapítása

A helyszíni adóhatósági ellenőrzés során a revizor megállapíthatja, hogy a vállalkozás bejelentés nélküli munkavállalót alkalmaz. Az elmulasztott adót és járulékot legalább a minimálbér kétszerese után állapítják meg. Legalább háromhavi foglalkoztatást vesznek alapul, de akár 5 évre visszamenőleg is feltételezhetik a munkaviszony időszakát.

Az elévülési időn belül újból megállapított bejelentés nélküli foglalkoztatásnál az elmulasztott adót és járulékot legalább a korábbi ellenőrzés megindításának és a folyamatban lévő ellenőrzés alkalmával megtalált be nem jelentett alkalmazottak létszámának átlaga alapján előállított szorzószámmal számítva, de minimum a minimálbér kétszerese után számolják.

Az ellenbizonyítás, annak bizonyítása, hogy a dolgozók bejelentése megtörtént, szinte lehetetlen a vállalkozás részéről.

Példa a bírság számítására

Egy példával mutatnánk be a kiszabott büntetés számítását:

2019  augusztusában a NAV egy helyszíni ellenőrzés során egy munkavállalóval kapcsolatban megállapította, hogy a bejelentése elmaradt. A következő év júliusban 5 be nem jelentett dolgozóval kapcsolatban tették meg ugyanezt a megállapítást. A be nem jelentett alkalmazottak létszámának átlaga 4, ezt szorozzák a mindenkori minimálbér kétszeresével, a két ellenőrzés közti időszakra. A szociális hozzájárulási adó alapjának megállapítása mellett 200% adóbírságot és késedelmi pótlékot is számolnak.

Bejelentés nélküli foglalkoztatás utáni mulasztási bírság

A mulasztási bírság alapja az Art. szerint kerül meghatározásra. Az adózót egymillió forintig terjedő mulasztási bírság sújtja, ha be nem jelentett dolgozókat alkalmaz(ott). Ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal lehet sújtani, ha a bejelentési kötelezettségét hibásan, hiányosan, vagy valótlan adattartalommal teljesíti.

A bejelentési kötelezettség megszegése esetén kiszabandó vagy hibás, hiányos adattartalommal történő bejelentés esetén a maximálisan kiszabható mulasztási bírság a bejelenteni elmulasztott vagy a hibás, hiányos, valótlan adattartalommal teljesített bejelentéssel érintett foglalkoztatottak létszámának és a bírság lehetséges legmagasabb értékének szorzata.

Mulasztási bírság mértékének meghatározása

Milyen értékelési szempontjai vannak a NAV-nak?

Akár a vállalkozás javára, akár terhére értékelheti az adóhatósága következőket:

  • az adózó vállalkozás adózási gyakorlatát, általános jogkövetési hajlandóságát
  • adózó jogellenes magatartásának súlyát, gyakoriságát, időtartamát
  • az adózó vagy képviselője, foglalkoztatottja, tagja, megbízottja a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el az adott helyzetben