Az optimálisan működő és költséghatékony bérszámfejtés több ezer forintot tud megspórolni a cég költségvetésében. Érdemes időnként szakértővel átnézetni a területet, mert egy külső, speciális tudással rendelkező fél mindig találhat megtakarítási lehetőségeket a munkaügyi területen is.

Bérszámfejtés, mint kulcsterület

A bérszámfejtést egy folyamatosan változó, sokrétű jogszabályi környezetben végzik a vállalkozások. Hatósági ellenőrzések során kell bizonyítaniuk, hogy minden jogszabályt betartottak, mindeközben a jogszerű lehetőségek közül a számukra optimálisat kell választaniuk, a költségmegtakarítási lehetőségek kihasználásával. A bérszámfejtés átvilágítása során a szakértő felhívja a vállalkozó figyelmét a hibákra, hiányosságokra, megoldást javasol és optimalizálja a folyamatokat. A bírságok ugyanis, amellett, hogy érzékenyen érintik a büdzsét, pályázatokból és támogatásokból történő kizárást is jelenthetnek.

Szocho kedvezmények

Nem minden vállalkozás számára egyértelmű és ismert, hogy egyes esetekben kedvezményt vehetnek igénybe a szociális hozzájárulási adóból. Ha egy bérszámfejtési területet érintő átvilágítás azt mutatja meg, hogy egyes kedvezményekkel már korábban is élhetett volna a vállalkozás, akkor sincs veszve semmi: egy önellenőrzéssel vissza tudja igényelni a NAV-tól az igénybe nem vett kedvezményt.

Kedvezmény illeti meg a vállalkozást

  • a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló után
  • a 25 év alatt és 55 év feletti munkavállaló után
  • a tartósan állást kereső személyek után
  • a gyesen, gyeden, gyeten lévő munkavállaló után
  • a kutatók után.

Adótanácsadó tippünk: 25 év alatti, és pályakezdő munkavállaló után magasabb a kedvezmény.

A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások és a megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazó munkáltatók szintén kedvezményt kapnak a szochóból.

Munkarend megállapítása

A munkarendet a munkáltató joga megállapítani. Főszabályként a heti 5 munkanapra kell beosztani a dolgozókat. Más napokra munkaidőkeret alkalmazásával lehet beosztani dolgozót.

A bérszámfejtés átvilágításakor derül ki sokszor, hogy hiába dolgozik hétvégén is a munkavállaló, mégsem alkalmaz munkaidő-keretet a vállalkozó, hanem a rendkívüli munkavégzés alapján fizeti a hétvégét, ami lényegesen több kiadással jár. A hétköznapi munkavégzés is igényelhet munkaidő-keretet, ha az egyes napokon egyenlőtlenül kerül beosztásra a dolgozó. Ilyenkor működhet a kötetlen munkaidő is, ezzel a munkáltató átengedi a munkavégzés megszervezését, munkaidő beosztását a munkavállalónak.

Lehetőségek a szabadság kiadás területén

A szabadság kiadásának jogszabályba ütköző módja esetén akár 10 millió forint bírság is kiszabható, tehát érdemes betartani az előírásokat. A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni, a munkavállaló meghallgatása után. Kivétel az életkor után járó pótszabadság, amit az esedékesség évét követő év végéig is ki lehet adni, de erről célszerű írásban megállapodni.