Egy betéti társaság tartozásaiért elsősorban maga a társaság felel vagyonával. Azonban amennyiben nem rendelkezik a társaság ehhez elég vagyonnal, akkor a beltag a saját vagyonával köteles helyt állni. Ezt mögöttes felelősségnek nevezzük. A beltag felelősségét egy NAV-val szembeni tartozáson mutatjuk be.

Kényszertörlés

Adótartozás esetén a NAV a beltagon igyekszik behajtani a tartozást, ha a betéti társaságon nem tudja. Ez azt jelenti, hogy először a betéti társaság felszámolására, kényszertörlésére kell, hogy sor kerüljön, és az szükséges, hogy a betéti társaság bizonyíthatóan ne tudja kifizetni az adótartozást. Kényszertörlés után az adóhatóság egyből a beltagon fogja megkísérelni a tartozás behajtását.

Betéti társaság felszámolása

Egy felszámolási eljárás esete más, mint a kényszertörlésé. A betéti társasággal szembeni felszámolási eljárás során az adóhatóságnak is szükséges bejelentenie követelését, ugyanúgy, ahogyan más hitelezőknek. Előfordulhat, hogy a NAV elmulasztja a felszámoló részére bejelenteni a hitelezői igényét, de ebben az esetben a beltaggal szemben sem tud majd követelést érvényesíteni.

Mögöttes felelősség

Az adótartozás a betéti társasággal szemben azonnal behajtható, de a beltag csak akkor válik a teljesítésre kötelezetté, ha már igazoltan behajthatatlan a főkötelezettől a tartozás. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a betéti társaság kötelezettségeiért elsősorban maga a társaság felel, a saját vagyonával.  Ha ez a vagyon nem ad fedezetet a követelésekre, akkor a beltag korlátlan felelőssége lép elő, mégpedig a teljes saját vagyonával.

Adótanácsadó figyelmeztetésünk: a társaságtól hiába válik meg egy beltag adótartozás esetén, még 5 évig fennáll a mögöttes felelőssége, vagyis 5 éven belül még érvényesítheti vele szemben a NAV az igényét.

Tartozás érvényesítése perben

Külön keresetet kell a hitelezőnek indítania, ha szeretne a felszámolási eljárás befejezése előtt pénzéhez jutni. Amennyiben a felszámolási eljárás során még részben sem lehet kielégíteni a hitelezői igényt, akkor a hitelező keresetet indít a tag ellen, és így kéri a tartozás megfizetését. A beltaggal szemben azonban csak olyan követelés érvényesíthető perben, amit a betéti társaság ellen is bejelentettek, érvényesítettek már. A mögöttes kötelezett, vagyis a beltag addig megtagadhatja a teljesítést, amíg az behajtható a társaságtól.

Egyéb jogi eszközök

Ha a tartozás kifizetéséhez rendelkezésre áll a vagyon a társaságnál, ennek ellenére nem fizet, akkor is beadható a felszámolási kérelem. Ehhez az kell, hogy lejárt és nem vitatott tartozásról legyen szó. Ha nem akar élni a felszámolással a hitelező, akkor a betéti társaság ellen fizetési meghagyást bocsáthat ki, vagy bírósághoz is fordulhat.

Amennyiben bírósági keresetet indítanak a betéti társaság ellen, a pert egyszerre a beltaggal szemben is érdemes megindítani. Ugyanis ha csak a társaságot perli, akkor a végrehajtás csak a társaság vagyonára fog korlátozódni.

A beltagot viszont csak akkor lehet perelni, ha egy korábbi perben csak a társaságot perelték, de akkor nem volt végrehajtható vagyona a betéti társaságnak. Perelhető még, ha időközben megszűnt a társaság, illetve a felszámoló szerint nem várható a megtérülés.