A 2013-ban bevezetésre került katát, azaz a kisadózó vállalkozók tételes adóját betéti társaság is választhatja, amennyiben kizárólag magánszemély tagja van. A cikkben áttekintjük milyen teendői vannak a korábban a társasági adó szerint adózó vállalkozásnak, ha a közreműködő beltago(ka)t bejelenti a kata hatálya alá, illetve mire kell még figyelnie mindenképp az új adózási mód választása kapcsán.

Betéti társaság is választhatja

Beltag bejelentése kata hatálya alá

Amennyiben egy korábban munkaviszonyban lévő beltagot a kata hatálya alá jelentenek be a betéti társaságban, meg fog szűnni a munkaviszonya. Ebben az esetben tehát ki kell őt jelenteni a 1041-es nyomtatványon, és a kilépő papírokat is át kell adni a részére. Kisadózóként nem kell a 1041-esen újra bejelenteni, mert a NAV a kata alá történő bejelentést továbbküldi az illetékes –nyugdíj- és egészségbiztosítási- szervekhez.

Bevallási teendők a vállalkozásnál

A betéti társaság nem áll könnyű feladat előtt, amikor az adózási múltját rendezni kívánja ilyen esetben.

Amennyiben nem marad több közreműködő tag a betéti társaságban, a vállalkozás többé nem tartozik a társasági adó és a számviteli törvény hatálya alá. Az utolsó nappal tehát el kell készíteni a mérleget és az eredménykimutatást, és záró társaságiadó-bevallást kell készíteni a 1571-es nyomtatványon.

Meg kell állapítania az osztalék utáni adót kiváltó adóját is, amelynek mértéke 16%. Számítási mód:

+ eredménytartalék a zárómérleg szerint

+ saját elhatározásból lekötött tartalék

+ mérleg szerinti eredmény

+ elfogadott osztalék, részesedés alapján a taggal szemben fennálló kötelezettség

– mérlegben kimutatott, immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke.

Megfizetése: három egyenlő részletben, az adott évre vonatkozó társasági adó bevallás benyújtásának határidejéig, majd az üzleti évet követő két év február 25-ig. Ha azonban megszűnik a kata alanyiság, akkor az ezt követő év február 25-ig rendezni kell a fennmaradó összeget.

Adótanácsadó tippünk: ha a betéti társaságnak nem marad más közreműködő személye, akkor javasolt a 1508-as bevalláshoz kapcsolódóan egy NY jellel ellátott nyilatkozatot beadni az adott év hátralévő hónapjaira, hogy ne kelljen minden hónapban nullásan elkészíteni és beadni ezeket a bevallásokat. Ha nem kisadózó személy is marad foglalkoztatottként a betéti társaságban, akkor azonban be kell adni a későbbiekben is a 1508-as bevallásokat.

Áfa változás

A betéti társaság áfa alatti jogállását nem módosítja a kata választása. Ha áfaköteles tevékenységet folytatott, akkor az áfabevallásokat be kell adnia a későbbiekben is. Alanyi áfamentes tevékenységnél a későbbiekben sem kell áfabevallást készítenie.

„Kisadózó” megjelölés

Nem szabad elfelejteni, hogy a váltás után a betéti társaság által kiállított számlákon, nyugtákon fel kell tüntetni a „kisadózó” megjelölést. Ennek elmulasztása 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot jelent, és kizárhatják az adózási forma választása alól a betéti társaságot.