A bizományosi szerződés tárgya egy másik szerződés megkötése, tartalma egy megbízási jogviszony, valamint szolgáltatásnyújtás is. A bejegyzésben a fő jellemzők mellett áttekintjük a szerződéshez tartozó ügylet lényeges könyvelési szempontokat is.

A bizományosi szerződés működése a megbízó és a bizományos közti szoros bizalmi alapon nyugszik. A megbízó értékesíteni vagy beszerezni szeretne, és egy olyan féllel köt szerződést, aki nem vevő és nem eladó, de a megbízó javára köt egy adásvételi szerződést, ezzel egy kiszámítható ellenértéket biztosít a megbízónak. A nemzetközi kereskedelemben ezért nagy a jelentősége, ugyanis nagyobb biztonságot nyújt az ismeretlen partnerekkel kötött szerződések helyett.

A bizományosi szerződés és a megbízási szerződés közti különbség

A bizományosi szerződésnél a megbízott saját nevében, de a megbízó javára köt ügyletet, míg a megbízási szerződésnél a megbízott nevében és javára köti. A megbízási szerződés akár ellenérték nélküli is lehet, de a bizományosi szerződésnek mindig visszterhesnek kell lennie.

Eladási és vételi bizomány

Vételi bizományosi szerződésnél a vevő a megbízó és bizományi díjat fizet a bizományosnak. Eladási ügyletnél a megbízó az értékesítendő termék tulajdonosa (szolgáltatás nyújtója), a vevő a harmadik fél, a bizományos a megbízótól bizományi díjat kap.

Bizományi díj

Ha nem kötnek ki megbízási díjat a szerződésben, és nem is vezethető le a szerződésből ilyen díj, akkor adásvételi szerződésnek minősül a bizományosi szerződés. A megbízási díjat többnyire az áru értékének arányában (százalékában) határozzák meg. Előfordul egyösszegű díj is, vagy mennyiséghez arányosított összeg is.

A bizományosi szerződés tárgya

Bizományosi szerződés nemcsak adásvételre köthető (ez a leggyakoribb), hanem más szerződés megkötésére is, például értékpapír ügylet nyélbeütésére is. A szerződés kötelező elemei:

  • a megkötendő szerződés típusa
  • megkötendő szerződés tárgya
  • a teljesítés határideje
  • az elvárt (minimális), vagy a maximálisan fizetendő ellenérték (limitár).

A bizományosnak a limitáron belül szabad üzletkötési joga van.

Számviteli elszámolások

Ha a megbízó eladó, akkor az ügylet egy termékértékesítés, amelynél a teljesítés időpontja a harmadik fél tulajdonszerzésének napja, de legkésőbb a bizományossal történő elszámolás napja. Mivel a megbízó szerződéses viszonyban a bizományossal van, ezért a vevő nem a harmadik fél lesz, hanem a bizományos.

A megbízási díj igénybevett szolgáltatás lesz, forgalmiköltség-eljárású eredménykimutatásban értékesítés közvetett költsége.

Ha a megbízó vevő, akkor termékbeszerzést kell könyvelnie, a teljesítés napja az elszámolás napja lesz. A megbízási díj beszámít az eszköz bekerülési értékébe. Ha nem eszközbeszerzés történik, akkor igénybevett szolgáltatásként tünteti fel a könyvelés.

A tényleges eladó és vevő nem áll közvetlen szerződéses jogviszonyban, nem számláznak egymásnak. A NAV egy állásfoglalása szerint a megbízási díjat nem számlázzák, hanem az a két ár különbözeteként, árrésként kerül elszámolásra. Mivel a fő szolgáltatás a termékértékesítés (szolgáltatásnyújtás), ezért a megbízási elem mellékszolgáltatásként beépül a főszolgáltatásba.

A teljesítés időpontja a megbízó és a bizományos közti elszámolás napja. Ez alapján a harmadik féllel történő teljesítés és a megbízóval történő elszámolás napjai eltérhetnek egymástól, de csak gazdaságilag indokolható időkülönbséggel.