A borravaló egy olyan juttatás, amellyel elégedettséget fejezhetünk ki, amikor fogyasztóként közvetlen kapcsolatba kerülünk a minket kiszolgáló személlyel.

Ajándék vagy nem ajándék?

A borravalót nem tekinthetjük ajándéknak. Az ajándék valami átadása a saját vagyonból, vagyoni ellenszolgáltatás elvárása nélkül. Az SZJA-trv. alapján az ajándékként kapott bevétel is adóköteles, mivel a törvény külön az ajándékra, annak fogalmára, és adózására nem tartalmaz kifejezett rendelkezezést.

Egy másik rendelkezés alapján a magánszemélytől más magánszemély részére ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott vagyoni érték adómentesnek minősített. Ezt akár az ajándék értelmezésének is elfogadhatjuk, és felmenthetnénk a borravalót az adókötelezettség alól. Azonban ezen rendelkezés nem alkalmazható akkor, ha a juttatás egy magánszemély vagy más által teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra tekintettel, azzal összefüggésben történik. Így tehát a magánszemély által hálapénz címén megszerzett vagyoni érték sem adómentes. A borravaló hálapénzként kiemelésre került az adómentes juttatások közül.

Borravaló csak a munkáltató engedélyével fogadható el

A Munka Törvénykönyve szerint egy munkavállaló nem fogadhat el harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységével kapcsolatban, de ez alól a munkáltató felmentést adhat. Így tehát a vendégtől kapott pénz elfogadása akkor törvényes, ha a munkáltató külön megengedi az alkalmazottainak annak elfogadását.

Adózása

A cég kasszájába bekerülő borravaló olyan bevétel, amely önkéntesen adott összeg, nem épül be az ügylet ellenértékébe, nem képezi áfa adózás alapját. A borravaló a foglalkoztatott jogviszonya szerinti bevétel, tehát meg kell fizetni a közterheket a jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint.

Arról nincs előírás, hogy hogyan kell felosztani a dolgozók között, a cég döntésén múlik, hogy mennyiben egészíti ki a munkavállalók járandóságait a borravalóból.

A vendéglátáson kívüli területeken, zsebbe kapott borravalót egyéb jövedelemnek tekintjük, ennek 85%-a után 15% SZJA-t és 17,5% SZOCHO-t kell fizetni.

A vendéglátásban a felszolgáló által a vendégtől közvetlenül kapott pénzösszeg adómentes, illetve a bevallott összeg után 15% nyugdíjjárulék fizetendő. A tételt a SZJA bevallásban kell szerepeltetni, a járulékot pedig meg kell fizetni a bevallás benyújtásának határidejéig.

A felszolgálási díj

A felszolgálási díj, amely az árlapon is feltüntetésre kerül, beletartozik az áfa alapba. A vendéglátásban közvetlenül dolgozók részére havonta ki kell fizetni, a felosztás módjáról az üzemeltető és az alkalmazottak közti írásos megállapodásban kell rendelkezni.

Maradhat-e a borravaló a kasszában?

A kasszába –egy friss kúria döntés nyomán – nem kerülhet bele a külön árlapon fel nem tüntetett borravaló. Az online pénztárgépekben ugyanis minden mozgás rögzítendő, tehát egy esetleges ellenőrzéskor, pénztárzáráskor a tényleges pénzkészlet és a rögzített bevétel közötti eltérés mulasztást jelent.

Nem lehet a működési sajátosságra hivatkozni, amely esetleg alapot adhat a pénztáregyenleg és a pénzkészlet eltérésére, ugyanis ilyen sajátosságnak például az ételkiszállítás és a csomagküldés esetét fogadja el a bíróság.